Aktuel baggrundsviden

 

Hele katastrofen i 1864 med vinterfelttogets strabadser, det uafvendelige nederlag og midt i alt dette den menige soldats seje udholdenhed er samlet og har fået sit endegyldige udtryk i Niels Simonsens grå-sorte maleri fra 1864 Infanterister redder en kanon under tilbagetoget fra Dannevirke. Maleriet findes i dag på Frederiksborgmuseet.

Tema: Krigen 1864

Krigen 1864, også kaldet 2. Slesvigske Krig, blev indledt 1. februar 1864, da en preussisk-østrigsk hær angreb Danmark. Baggrunden herfor var, at Danmark i strid med de internationale aftaler, indgået med Londontraktaten fra 1852, med vedtagelsen af Novemberforfatningen af 1863 indlemmede hertugdømmet Slesvig i kongeriget.

Det gamle fæstningsværk ved Dannevirke kunne ikke holde stand mod den overlegne fjende, og den danske overgeneral, Christian de Meza, besluttede derfor 5. februar i al hast at rømme Dannevirke. Hærens hovedstyrke marcherede til Dybbøl, som det lykkedes at holde til april. De Mezas beslutning om tilbagetrækning blev i samtiden i København nærmest betragtet som forræderi, og konseilspræsident D.G. Monrad måtte afskedige de Meza.

Efter mange dages bombardement af Dybbøl stormede preusserne den 18. april Dybbølstillingen, der bestod af halvfærdige jordskanser. Den danske hær led alvorlige tab, og den blev trængt tilbage til Als. De tyske tropper fortsatte op i Jylland.

Den 12. maj blev der indgået våbenhvile, men ved Londonkonferencen, der skulle mægle mellem danskerne og de tyske magter, førte danskerne en så stejl politik, at forhandlingerne brød sammen. Herefter blev krigen genoptaget, og den 29. juni kunne tyskerne også erobre Als. Så gav regeringen endelig op, krigen var tabt, og ved fredsslutningen i Wien 30. oktober måtte Danmark afstå alle tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenburg. Nederlaget fik stor betydning for den nationale identitet.

Se også oversigten over centrale personer, steder og begreber i krigen 1864.

Dagen i dag 1. november 2014

 • Mathilde Foto/Søren Lauridsen

  Årligtallehelgensdag

  Den almene festdag for helgener, der ikke har en speciel dag, fejres i det vesterlandske kirkeår. I Danmark og Norge blev allehelgensdag i 1770 flyttet til den første søndag i november.

 • 1993Maastrichttraktaten

  Den Europæiske Union blev etableret. Maastrichttraktaten var en ændring af Den Europæiske Fælles Akt og en etablering af en økonomisk og monetær union og en politisk union. Danmark havde i maj tilsluttet sig med fire hovedundtagelser i den såkaldte Edinburghafgørelse.

 • 1983Antigua og Barbuda

  Antigua og Barbuda i Caribien blev proklameret som selvstændig stat inden for Commonwealth og medlem af FN. Flertallet af indbyggerne i den tidligere britiske koloni er af afrikansk oprindelse. Statens vigtigste indtægtskilde er turisme.

 • 1972Ezra Pound

  Den amerikanske lyriker Ezra Pound døde, 87 år gammel. Han var en af hovedskikkelserne i den engelsk-amerikanske modernisme. Han blev 1945 fængslet for samarbejde med fascisterne i Italien under 2. Verdenskrig, men erklæret strafuegnet og anbragt på sindssygehospital i USA.

 • 1968Georgios Papandreou

  Grækenlands detroniserede premierminister, Georgios Papandreou, døde i husarrest, 80 år gammel. Hans begravelse gav anledning til den første store protest mod militærjuntaen, hvor en femtedel af Athens befolkning mødte op.

 • 1941Uffe Ellemann-Jensen

  Den danske politiker Uffe Ellemann-Jensen blev født. Han var medlem af Folketinget for Venstre 1977-2001, udenrigsminister 1982-93. Han er kendt for sin skarpe og til tider kompromisløse debatform.

 • 1914Coronel

  Ud for den chilenske by Coronels kyst udkæmpedes en af 1. Verdenskrigs få større søkampe mellem den tyske admiral Spees eskadre på fem skibe og en britisk flådestyrke af lignende størrelse. Briterne blev slået, og nederlaget var et stort prestigetab for Storbritannien.

 • Det Kongelige Bibliotek

  1894Aleksander 3

  Den russiske kejser Aleksander 3. døde, 49 år gammel. Han var gift med Christian 9.s datter Dagmar (Maria Fjodorovna); deres ældste søn, Nikolaj, blev Ruslands sidste kejser.

 • AKG

  1886Hermann Broch

  Den østrigske forfatter Hermann Broch blev født. Hans roman Vergils død rummer refleksioner over kunstens funktion, indvævet i et intenst forløb, der handler om at åbne sit selv for en større virkelighedserkendelse. Broch døde i 1951.

 

Aktuelle bøger

 

 Kaptajn Dinesen 2.jpg

Kaptaj Dinesen - til døden os skiller
Med Kaptajn Dinesen – til døden os skiller afslutter Tom Buk-Swienty sin store dokumentariske tobindsfortælling om eventyreren, aristokraten, levemanden, krigeren og politikeren Wilhelm Dinesen.
Læs mere om Kaptajn Dinesen - til døden os skiller på gyldendal.dk.

 Den letteste vej til stenalderkost.jpg

Den letteste vej til stenalderkost
Gitte Heidi Rasmussen har sammensat 200 enkle opskrifter på stenalderkost - eller palæo - til alle dagens måltider. De består primært af frugt, nødder, bær, æg, fisk, kød og grøntsager og indeholder ikke stivelse
Læs mere om Den letteste vej til stenalderkost på gyldendal.dk.

 FOLLETT_PAA_KANTEN_AF_EVIGHEDEN_final_300dpi.jpg

På kanten af evigheden
På kanten af evigheden er tredje bind i Ken Folletts historiske romantrilogi om fem familiers liv og skæbne op igennem 1900-tallet. Undervejs oplever de bl.a. den kolde krig, mordet på John F. Kennedy og Iran-contra-affæren.
Læs mere om På kanten af evigheden på rosinante.dk.

 


 

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

Mest aktive brugere

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki