Aktuel baggrundsviden

 

Volapük. Kort tid efter Schleyers præsentation af kunstsproget volapük udkom de første lærebøger i sproget på dansk. J.C. Aaens læsebog fra 1887 er pædagogisk tænkt med parallelopsætning af teksten i volapük på venstresiderne og i dansk oversættelse på højresiderne. Det grammatiske stof er stramt struktureret: Lektion 1 indøver gloser som vol 'verden', pük 'sprog', flen 'ven' og dänel 'dansker'. Her gennemgås også flertalsformer som flens 'venner' og dänels 'danskere' og afledte femininumsformer som of-flen, of-flens 'veninde(r)'. Alligevel var de første justeringer allerede på vej, idet den anden verdenskongres, som blev afholdt i bogens udgivelsesår, bl.a. vedtog et nyt femininumspræfiks ji-. Forfatteren nåede dog at advisere læserne om ændringen på omslagets bagside.

Tema: Kunstsprog

Kunstsprog er sprog, der er kunstigt skabt, ofte med international kommunikation for øje.

Kunstsprog har naturlige sprog som forbillede, men typisk med en enklere og mere regelmæssig grammatik og med et internationalt ordforråd, der er taget fra de europæiske hovedsprog. Man kender til ca. 1000 kunstsprog, men kun få har nået større udbredelse.

Johann Martin Schleyers kunstsprog volapük fra 1879 ligger til grund for ordet volapyk, der bruges om noget uforståeligt. Sproget blev af mange forladt til fordel for esperanto i 1890'erne, skønt det i begyndelsen havde succes.

Mest udbredt er netop esperanto, der blev opfundet af den polske øjenlæge Ludwik Zamenhof i slutningen af 1800-t. og i dag anvendes i international korrespondance, på konferencer og af visse radiostationer.

Interlingua, der blev færdigudviklet i 1950'erne, er især kendt som et politisk, økonomisk og teknisk formidlingssprog.

Blandt kunstsprog, der aldrig rigtig har slået an, er ido, en forenklet form af esperanto, og det danskudviklede novial. Mere kendt er nok klingon, der blev udviklet i 1984 til en film i Star Trek-serien.

Læs mere om kunstsprog og se eksempler på sprogene volapük, esperanto og interlingua her.

 

Dagen i dag 1. august 2014

 • Polfoto/ARNAL/PAT

  1936Yves Saint Laurent

  Den franske modeskaber Yves Saint Laurent blev født. Han regnes for en af de betydeligste modeskabere i efterkrigstiden. Han designede sideløbende med sine kreationer også kostumer til film og teater. Saint Laurent døde i 2008.

 • Det Kongelige Bibliotek

  1929tonefilm

  Den første tonefilm havde premiere i en dansk biograf. Den hed Fox Movietone Follies, og premieren fandt sted i biografen Roxy på Frederiksberg.

 • 19141. Verdenskrig

  Tyskland erklærede Rusland krig og indledte dermed 1. Verdenskrig. Ved krigens afslutning i 1918 havde omkostningerne været kolossale. Af de ca. 70 mio. soldater, der deltog, faldt over 9 mio. 22 mio. blev såret og invalideret for livstid, og 5 mio. var savnet.

 • 1889Walther Gerlach

  Den tyske fysiker Walther Gerlach blev født. Han opdagede, at en stråle af sølvatomer deles op i to komponenter ved passage af et inhomogent magnetfelt. Dette eksperiment kom til at spille en vigtig rolle bl.a. for den fremvoksende kvanteteori. Gerlach døde i 1979.

 • Gyldendal

  1819Herman Melville

  Den amerikanske forfatter Herman Melville blev født. I sin ungdom arbejdede han bl.a. på et hvalfangerskib, hvilket måske har inspireret ham til hans mest kendte værk, romanen Moby-Dick. Melville døde i 1891.

 • FOCI/SPL

  1774oxygen

  Det lykkedes den britiske kemiker Joseph Priestley at danne og opsamle en gas: oxygen. Han anbragte et lys i gassen og så, at forbrændingen gik langt hurtigere, og han opdagede, at en mus anbragt i en glasklokke fyldt med gassen levede ubekymret videre.

 • FOCI/SPL

  1744Jean Baptiste Lamarck

  Den franske naturforsker Jean Baptiste Lamarck blev født. Visse dele af Lamarcks evolutionsteori står i skarp kontrast til Darwins og dermed til den moderne opfattelse. Det gælder specielt hans idé om erhvervede egenskabers nedarvelighed. Lamarck døde i 1829.

 

Aktuelle bøger

 

 Henrik Nordbrandt.jpg

100 digte
En samling på 100 af Henrik Nordbrandts digte, udvalgt af ham selv i samråd med litteraturforskeren Dan Ringgaard og digteren Peter Poulsen på baggrund af et tidligere - og større - udvalg.
Læs mere om 100 digte på gyldendal.dk.

 Voetmann.jpg

Alt under månen
Harald Voetmanns nyeste udgivelse, Alt under månen, er en historisk roman om trangen til at forstå og beherske naturen. Læseren vil bl.a. møde Tycho Brahes assistenter på Hven og en dansk adelsmand på flugt fra sin gæld og vilde jagt på sex og De Vises Sten.
Læs mere om Alt under månen på gyldendal.dk.

 Breve fra Anders.jpg

Breve fra Anders
Ca. 6.300 danske sømænd sejlede på verdenshavene for de allierede under 2. Verdenskrig. En af dem var Anders Hansen, andenstyrmand på ØK-skibet Panama, og det er hans breve hjem, der folder fortællingen om de danske krigssejlere ud.
Læs mere om Breve fra Anders på gyldendal.dk.

 


 

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

Mest aktive brugere

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki