dybdemåler

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Dybdemåler. Dybdemåling vha. ekkolod.

Dybdemåler. Dybdemåling vha. ekkolod.

dybdemåler, instrument til bestemmelse af den lodrette afstand fra havoverflade til havbund og evt. også havbundens beskaffenhed. Den ældste kendte dybdemåler er den stage, hvormed et fartøj blev drevet frem. Fra ca. 2500 f.Kr. kendes håndloddet, et aflangt, konisk blylod på ca. 5 kg med en udboring i bunden til talg eller voks, som kunne optage bundprøver. Monteret på en lodline kastes det fremover, og dybden aflæses, når lodlinen står lodret. Ved større dybder end ca. 30 m benyttes et tungere lod på ca. 20 kg, dybdeloddet. Håndlod og dybdelod var uundværlige hjælpemidler under sejlads i nedsat sigtbarhed, men begge krævede, at skibets fart skulle nedsættes. I løbet af 1800-t. udvikledes instrumenter, der kunne benyttes, selvom skibet gjorde nogen fart. For at forøge loddets fart mod havbunden benyttedes tynde metalwirer, kontrolleret fra spil om bord. Over dybdeloddet blev anbragt instrumenter, hvorpå man kunne aflæse den distance, som dybdeloddet havde gennemløbet til havbunden. En vandsnegl med omdrejningstæller, der blev omsat til vanddybde, var en løsning. En anden var et beskyttet glasrør, lukket i øverste ende og åbent i nederste. Ved farten mod havbunden trængte vand ind i røret, og en kontraventil fastholdt vandstanden, så dybden kunne aflæses om bord.

I 1912 fik den tyske fysiker Alexander Behm (1880-1952) patent på et instrument, ekkoloddet, der var baseret på måling af tidsforløbet, fra et lydsignal afsendes gennem vand, til det som ekko vender tilbage. Lydens hastighed i vand er ca. 1500 m/s, og tidsforløbet kan herefter omsættes til afstand. Med et ekkolod kan dybdemåling foretages løbende, også på skibe i meget høj fart. I de tidligste instrumenter kunne bl.a. skruelyd virke forstyrrende, og derfor anvendes lydfrekvenser på mellem 25 og 50 khz. Lydhastigheden i vand varierer med saltindhold og temperatur, men i moderne instrumenter kan der kompenseres for disse forhold. Ekkolod benyttes ved kortlægning, inden for navigation, ved fiskeri og ved geologiske undersøgelser, hvor instrumenternes følsomhed afstemmes til de specielle formål. I fiskefartøjer anvendes farveekkolod, dvs. en farvegengivelse på en skærm af bundstruktur, evt. fiskestimer samt en digital dybdeangivelse.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Viser 1 af 1 billeder

Filer

FilTilføjet af 
[+329435.801.svg (81.21 kB)

Dybdemåler. Dybdemåling vha. ekkolod.

Admin

04/02/2009

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
04/02/2009
Oprindelig forfatter
SIbT
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki