kondemnering

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

kondemnering, (afledn. af lat. condemnare 'fælde dom'), forbud mod benyttelse af en ejendom eller en del af den til beboelse eller ophold for mennesker. En kommunalbestyrelse kan evt. via en boligkommission efter reglerne i Byfornyelsesloven kondemnere ejendomme, som rummer brand- eller sundhedsfare. Det kan forlanges, at ejendommen bliver ryddet og fraflyttet inden for bestemte frister. Der gives som regel ingen erstatning ved en kondemnering, og ejendommen kan kun belånes eller omprioriteres i forbindelse med et godkendt forbedringsforslag. Ejerlejlighedsejere og andelshavere har dog ret til kompensation, hvis deres bolig bliver omfattet af et forbud mod beboelse eller ophold. En kondemnering skal følges op af enten en forbedring eller en nedrivning af ejendommen. Påbud kan fx omfatte indretning af wc-rum, isolering af etageadskillelse, etablering af fugtspærre i fundament eller brandsikring.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
17/02/2009
Oprindelig forfatter
HVes
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki