Danmarks Oldtid

De vejløse skove (9.500-6.400 f.Kr.)

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.


Istiden var forbi. I Sydskandinavien markeredes dens afslutning ved den Baltiske Issøs dramatiske gennembrud ved Billingen i Mellemsverige omkring 9500 f.Kr. Et helt nyt kapitel af landets historie kunne begynde. Præborealtiden kalder man det første halvandet årtusinde af den tid, som nu begyndte. Så fulgte den egentlige Borealtid, som varede frem til ca. 7000 f.Kr. I dette lange tidsrum forvandledes Sydskandinavien fra et vidtstrakt tundralandskab til et skovdækket fastland, som i vest strakte sig helt ud til Atlanterhavet.

Igennem Præboreal- og Borealtiden forvandledes naturen til stadighed. Forholdet mellem land og hav ændrede sig uafbrudt. I begyndelsen afvandedes Østersøen endnu gennem et sund i Mellemsverige. Men efterhånden lukkedes havforbindelsen igen på grund af landhævningen, en ny Østersø, den såkaldte Ancylussø, blev dannet. I vest lå det store fastland, Doggerland, der nu udgør Nordsøens bund, og hvor mammutterne havde vandret årtusinder tidligere. Også det forvandledes i takt med isens afsmeltning og havets fortsatte stigning. Doggerlands nordlige kyster trak sig gradvist tilbage mod syd.

For fangstfolkene betød de nye omgivelser nye udfordringer og nye krav om tilpasning. Vi kalder den nye tids fangstfolk for Maglemosejægerne. De søgte og fandt deres udkomme i de endeløse skove, og sikkert også ude ved kysterne, igennem mere end to årtusinder. Formentlig var de efterkommere af de fangstfolk, som i istidens sidste fase havde færdedes i tundraområderne mod nord. I Danmark og Sydsverige mangler der dog endnu et bindeled mellem istidsjægerne og Præborealtidens jægere. Men mange forhold tyder på en jævn overgang, hvor menneskene til stadighed tilpassede sig ændringerne i den omgivende natur. Koloniseringen af det europæiske kontinents nordligste egne var begyndt, og processen lod sig ikke standse.

Afsnittet De vejløse skove (9.500-6.400 f.Kr.) er en del af Danmarks Oldtid; et værk i fire bind. En stor del af billedmaterialet er stillet til rådighed af Nationalmuseet

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Danmarks Oldtid

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Borealtid
tidsperiode i Holocæn, 7900-7000 år f.Kr. Borealtid ...Artikel i Den Store Danske
Billingen
karakteristisk tvilling-plateaubjerg i Västergö ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
JJe
09/07/2012
  • Læst 1266 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki