Hostrup Sø

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Hostrup Sø, en af Sønderjyllands få større søer, 2,5 km2, beliggende 8 km syd for Aabenraa. Søbassinet blev først udformet af en gletsjertunge, dernæst af smeltevand og dødis. Dybderne i den næringsfattige og brunvandede sø aftager fra øst, hvor der er huller på indtil 7 m, mod vest, hvor dybden er 2-3 m. Ved bredderne i syd når morænebakker næsten helt ud til søen; i nord er bredderne lave, stærkt bugtede og med en bræmme af tørvemoser. Et større, afgravet tørvebassin ligger 1 km vest for søen adskilt fra denne af en moræneryg. Området med de to bassiner er omgivet af randmoræner.

I det vildsomme område yngler bl.a. havørne; det har en meget varieret plantevækst og er et særligt naturvidenskabeligt interesseområde samt EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde.

I 2012 påbegyndtes et naturgenopretningsprojket, hvis mål er at føre Hostrup Sø tilbage til en mere oprindelig tilstand. Dette skal bl.a. gøres ved at hæve vandstanden.

Stednavnet kendes fra 1298 som Horstrop, af gammeldansk hors 'hest' og -torp 'udflytterby'. 

Sønder Hostrup Overdrev 1 km øst for søen er et åbent stenstrøet overdrev med småsøer, moser og stendiger, i alt 103 ha, fredet 1929 og 1990. 

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
17/02/2014
KBcke
13/03/2011
Redaktionen
31/01/2009
Ekspert
KBcke
Oprindelige forfattere
HKuhl
31/01/2009
LSer
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki