• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Glænø

Oprindelige forfattere ELF og LSer Seneste forfatter Merete Harding

Udsigt fra Glænø mod Ormø og Holsteinborg.

Udsigt fra Glænø mod Ormø og Holsteinborg.

Glænø, ø mellem Basnæs Nor og Karrebæksminde Bugt; 5,6 km2. Glænø, der har 50 indb. (2014), er en del af Skælskør (fra 2007 Slagelse) Kommune og forbindes med Stubberup Huse på Sjælland med en ca. 100 m lang vejdæmning fra 1870'erne. Hovederhvervet er landbrug, som drives fra gårde, der er samlet midt på øen.

Glænøs lerede moræneaflejringer når i Bavnebanke på øens sydlige del 26 m.o.h. I nord og øst findes strandenge, der grænser op til den ca. 60 ha store Fredskov.

Navnet Glænø nævnes fra 1200-t. som Glænø, opr. Glæn, måske 'den lysende, den glinsende'.

Den stejle sydkyst er udsat for stor bølgepåvirkning og står med friske erosionsskrænter; materialet transporteres mod øst og vest og opbygger Øster- og Vesterfed, to strandvoldssystemer og strandenge, der afgræsses.

Glænø indgår i Holsteinborg Nor Vildtreservat samt i et EF-fuglebeskyttelsesområde, et EF-habitatområde og et Ramsarområde.