Køge Å

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Køge Å, begynder 15 km vest for Køge og har udløb gennem byen til havnen; åens øvre og midterste del er stort set reguleret, mens det nedre forløb har et naturligt åleje. Den følger en øst-vest-gående tunneldal med åse. Efter den fredede Regnemark Mose modtager den bl.a. tilløb fra Kimmerslev Sø, hvorfra der lukkes ekstra vand ud i tørre perioder, fordi Københavns Vandforsyning siden 1963 har tæret på oplandets grundvand, så åen næsten kan tørre ud. Ved Skovhus Vænge pumpes grundvand ud i åen; dalen er her smal, og i ålejet findes lag af Lellingegrønsand fra Paleocæn. Herfra til byen har åen slyngninger og indgår i landskabsfredninger fra 1952 og 1965 ved Gammel Lellingegård og Gammel Køgegård; i alt 350 ha. Køge Å er et af de fire sjællandske åsystemer, som er levested for den truede fiskeart pigsmerling, og åen er på grundlag heraf udpeget som EF-habitatområde. Langs Køge Å er anlagt en 22 km lang vandre- og cykelsti fra Køge til Badesøen ved Humleore og herfra til Borup Station.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
26/02/2010
Ekspert
JRJ
Oprindelige forfattere
HKuhl
31/01/2009
LSer
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki