Frederik 5.

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Rytterstatuen af Frederik 5. på Amalienborg Slotsplads, udført af J.-F.-J. Saly.

Frederik 5., 31.3.1723-14.1.1766, konge af Danmark og Norge fra 1746, søn af den senere Christian 6. og dronning Sophie Magdalene, gift i 1743 med prinsesse Louise af England.

Parret fik fire børn, heriblandt den senere Christian 7., og opnåede stor popularitet takket være Louises ukomplicerede væsen og opblomstringen af forlystelseslivet efter den pietistiske periode under Christian 6.

Dronning Louise døde i 1751; året efter ægtede Frederik 5. Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel, der blev mor til arveprins Frederik.

Frederik 5.s regeringstid var en fredstid for Danmark, om end det i 1762 var tæt på en krig med Rusland. Et stort og kostbart forsvarsberedskab blev opretholdt, men landet oplevede samtidig et økonomisk opsving. I 1757 nedsattes en landbokommission, og styret opfordrede til debat om økonomiske og sociale forhold.

Kunst og videnskab blomstrede, og flere almennyttige institutioner så dagens lys. Mange udlændinge fik embeder og industriprivilegier, hvilket vakte en vis irritation, men for samtiden stod Frederik 5.s regeringstid dog som en lykkelig og fremgangsrig periode. 

Frederik 5. Maleri fra 1751 af C.G. Pilo.

Frederik 5. Maleri fra 1751 af C.G. Pilo.

Det officielle billede af kongen svarede imidlertid ikke til virkeligheden. Han var svag og uselvstændig og havde fået en mangelfuld uddannelse. Magten lå hos medlemmerne af Gehejmekonseilet, bl.a. J.H.E. Bernstorff og især overhofmarskal Adam Gottlob Moltke, og for at undgå skandale måtte Moltke dække over kongens drikkeri og voldelige seksualitet.

Så selvom Frederik 5. ikke personligt evnede at udøve sin enevældige magt, fungerede staten alligevel takket være loyale fyrstetjenere.

Læs også om Frederik 5. i Dansk Biografisk Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Frederik 5.s valgsprog: 'Prudentia et constantia', 'Med klogskab og fasthed'.

© Dette billede må du ...

Frederik 5. Maleri fra 1751 af C.G. Pilo.

© Dette billede må du ...

Rytterstatuen af Frederik 5. på Amalienborg Slotsplads, udført af J.-F.-J. Saly.

Viser 3 af 3 billeder

Filer

FilTilføjet af 
 317655.801.svg (252.93 kB)

Admin

24/04/2009

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
31/03/2014
Marie-Louise Hammer
15/12/2012
Redaktionen
14/01/2012
Oprindelig forfatter
MBre
24/04/2009

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki