Frederik Ahlefeldt

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Frederik Ahlefeldt, 1623-7.7.1686, greve og storkansler. Frederik Ahlefeldt fik under svenskekrigene 1657-60 overdraget en række vigtige diplomatiske og militære opgaver. I 1663 blev han kongelig statholder i Slesvig og Holsten og bidrog til udsoningen mellem Frederik 3. og hertugen af Gottorp ved Glückstadtforliget 1667. Efter Frederiks 3.s død 1670 styrtede han i samarbejde med Ulrik Frederik Gyldenløve og Peter Schumacher (Griffenfeld) den hidtidige magthaver Christoffer Gabel.

I de følgende år støttede han i begyndelsen Griffenfeld, men sluttede sig siden til dennes modstandere som følge af sin uvilje mod Griffenfelds chancebetonede udenrigspolitik. Efter Griffenfelds fald 1676 blev Frederik Ahlefeldt storkansler, men beskæftigede sig i praksis kun med udenrigspolitikken. Hans mål var at isolere Gottorp fra Sverige, hvilket efter hans opfattelse var forudsætningen for en generobring af Skåne. Han blev lensgreve af Langeland 1672.

Læs også om Frederik Ahlefeldt i Dansk Biografisk Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
15/12/2014
Ekspert
Lektor Blomme
Oprindelig forfatter
SHei
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki