Frederik C. Rosenkrantz

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Frederik C. Rosenkrantz, Frederik Christian Rosenkrantz, 19.1.1724-15.5.1802, dansk godsejer og gehejmestatsminister; søn af Iver Rosenkrantz. Som medlem af en af landets højaristokratiske og godsrige slægter var Rosenkrantz forudbestemt til en politisk løbebane. Efter diplomatiske og administrative topposter fik han i 1767 sæde i Konseilet, og efter magtskiftet i 1784 blev han minister i Gehejmestatsrådet og chef for flådens administration. Herfra bekæmpede han konsekvent tankerne om landboreformer både politisk og over for politiserende søofficerer som Henrik Gerner. Da kongen i 1788 sanktionerede stavnsbåndets ophævelse, forlod Rosenkrantz sammen med J.O. Schack-Rathlou statsrådet i protest og organiserede sammen med ham en effektiv modstand, der tvang regeringen til at slå over fra en bondebeskyttende til en godsejervenlig politik.

Læs også om Frederik C. Rosenkrantz i Dansk Biografisk Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
06/08/2010
Ekspert
Lektor Blomme
Oprindelig forfatter
OFel
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki