Frihedsstøtten

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Frihedsstøtten. Store navne i det københavnske kulturliv medvirkede til skabelsen af Frihedsstøtten. Nicolai Abildgaard lavede udkast til monumentet som helhed og udførte selv obelisken og soklen. Soklens to relieffer og statuerne, der symboliserer troskab, borgerdyd, tapperhed og agerdyrkningsflid, er udført af Johannes Wiedewelt, Nicolai Dajon og Andreas Weidenhaupt. Monumentets inskriptioner er forfattet af Thomas Thaarup. Tegning af ukendt kunstner, ca. 1800.

Frihedsstøtten, monument til minde om stavnsbåndets  ophævelse i 1788, opført 1792-97 uden for Københavns Vesterport, nuværende Vesterbrogade.

Frihedsstøtten er en obelisk i bornholmsk sandsten med en sokkel af norsk marmor. Den finansieredes gennem en indsamling, der blev iværksat af en kreds af københavnske borgere i 1791; året efter nedlagdes grundstenen af kronprins Frederik (6.).

Frihedsstøtten blev angiveligt rejst af landets borgere i taknemmelighed over landboreformerne, hvorved kongen befriede bondebefolkningen for uret og undertrykkelse. Opfattelsen af reformerne som iværksat primært på statens initiativ understøttes af inskriptionen "Kongen bød stavnsbaandet skal ophøre".

Den reelle anledning til monumentet skal imidlertid ses i sammenhæng med den politiske situation i 1790'erne. Kredse inden for godsejerstanden var begyndt at ytre misfornøjelse med stavnsbåndets ophævelse og andre indskrænkninger i godsejernes beføjelser over landbefolkningen. Statens ledelse var derfor i gerning, men ikke i ord veget tilbage for yderligere reformer i bondevenlig retning. I den situation var Frihedsstøtten et demonstrativt forsøg på fra middelklassens side at fastholde styret på reformkursen.

I anledning af anlæggelsen af Københavns Hovedbanegård måtte monumentet nedtages i 1909, men det genopførtes tæt på sin gamle plads i 1912. Frihedsstøtten var atter taget ned 1996-99 i forb. m. en gennemgribende restaurering.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Frihedsstøtten på Vesterbrogade i København.

© Dette billede må du ...

Frihedsstøtten. Store navne i det københavnske kulturliv medvirkede til skabelsen af Frihedsstøtten. Nicolai Abildgaard lavede udkast til monumentet som helhed og udførte selv obelisken og soklen. Soklens to relieffer og statuerne, der symboliserer troskab, borgerdyd, tapperhed og agerdyrkningsflid, er udført af Johannes Wiedewelt, Nicolai Dajon og Andreas Weidenhaupt. Monumentets inskriptioner er forfattet af Thomas Thaarup. Tegning af ukendt kunstner, ca. 1800.

Viser 2 af 2 billeder

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
20/06/2012
Lykke7
24/02/2011
Redaktionen
08/08/2010
Ekspert
Lektor Blomme
Oprindelig forfatter
MBre
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki