Søgeteksten enevælde er blevet fremhævet i artiklen. Klik her, hvis du ønsker at fjerne søgeteksten fra artiklen.

enevælde

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Enevælde. Christian 5.s salvning i Frederiksborg Slotskirke den 7. juni 1671, malet af Michael van Haven. Den højtidelige ceremoni, som var forordnet i Kongelovens art. 16, havde intet statsretligt indhold, idet Christian 5. ifølge samme lov automatisk blev ny enevoldskonge, da Frederik 3. udåndede, men salvningen tjente især til understregning af, at kongemagten var forbundet med Guds almagt. Maleriet findes i dag på Rosenborg.

enevælde, dansk betegnelse for det forfatningssystem, som alment benævnes absolutisme.

I Danmark indførtes enevælden kort efter at tronen ved Statsomvæltningen i oktober 1660 var blevet gjort arvelig for Frederik 3. og hans efterkommere. Enevældens fødselsattest var Enevoldsarveregeringsakten af 10.1.1661, hvis officielle betegnelse ganske vist var "Instrument eller pragmatisk sanktion om Kongens arveret til Danmarks og Norges riger". Dette aktstykke, som havde form af en forpligtende erklæring fra kongens undersåtter, bekræftede imidlertid ikke blot arveretten, men overdrog i de mest bindende former "alle jura majestatis, absolut regering og alle regalia" til kongen og hans efterkommere.

Erklæringen indarbejdedes siden hen i det aktstykke, som blev den danske enevældes grundlov, Kongeloven af 14.11.1665. Den vedblev at være i kraft, indtil dens forfatningsretlige afsnit afløstes af Grundloven af 5.6.1849. I europæisk sammenhæng er Kongeloven enestående, idet den er den eneste kendte nedskrevne enevældige forfatning.

dkhist-transparent_160x61 (2).gif

Læs mere om enevælde:

danmarkshistorien.dk

Efter forholdet mellem kongerne og deres magtapparat kan den danske enevælde opdeles i tre perioder: den personlige enevælde (1661-1730), den bureaukratiske enevælde (1730-70) og den oplyste, opinionsstyrede eller borgerlige enevælde (1770-1849, se oplyst enevælde).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Enevælde. Christian 5.s salvning i Frederiksborg Slotskirke den 7. juni 1671, malet af Michael van Haven. Den højtidelige ceremoni, som var forordnet i Kongelovens art. 16, havde intet statsretligt indhold, idet Christian 5. ifølge samme lov automatisk blev ny enevoldskonge, da Frederik 3. udåndede, men salvningen tjente især til understregning af, at kongemagten var forbundet med Guds almagt. Maleriet findes i dag på Rosenborg.

Viser 1 af 1 billeder

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Marie-Louise Hammer
26/08/2014
Redaktionen
03/04/2013
Marie-Louise Hammer
02/04/2013
Ekspert
Lektor Blomme
Oprindelig forfatter
KJVJ
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki