Kaj Birksted

Ikke Verificeret / verificeret
Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen. Klik for at se seneste godkendte version.

Kaj Birksted, 1915-1996, dansk militærflyver. Han opholdt sig sammen med sin familie i USA fra 1919 til 1928 og blev derved tosproget. Blev flyver i Marinens Flyvevæsen i 1938 og kom i 1940 via Norge til England, hvor han blev optaget i den norske jagereskadrille 331 i RAF og avancerede siden til wing commander og chef for de to norske eskadriller 331 og 332. I 1944 blev han frem til marts 1945 chef for den operative afdeling i RAFs stab, der stod for planlægningen af dagjageroperationer over Vesteuropa. I de sidste krigsmåneder var han chef for en RAF wing på Bentwaters i Østengland bestående af fem Mustang-eskadriller. Ikke mindst hans lederevner og 10 luftsejre udløste en række ordner og udmærkelser. 

Efter 2. Verdenskrig blev Birksted civilt ansat i Krigsministeriet, hvor hans indsats for en hurtig genopbygning af det danske luftforsvar blev stærkt modarbejdet af en række danske flyverofficerer og ministerielle embedsmænd, ikke  mindst af oberst P.T.A. Ørum, som slet ikke kunne acceptere den erfarne, men unge Birksteds drive. I 1950 udnævntes han omsider til oberst og chef for Flyvevåbnets stab, men var da allerede kørt træt, hvorfor han i 1954-60 foretrak tjeneste ved SHAPE i Paris, hvorefter han indtil 1980 var ansat i NATOs internationale stab. Han valgte herefter at slå sig ned i London i et bevidst fravalg af det fædreland, som havde haft så svært ved at udnytte hans store evner og erfaring. I foråret 2009 blev hans minde hædret med opstilling af to ens buster af ham i hhv. Forsvarskommandoen (Holmen i Kbhvn.) og Danmarks Flymuseum i Stauning. Året efter blev yderligere en buste af ham opstillet ud for Frihedsmuseet i Kbhvn. Sidstnævnte var bekostet af fhv. piloter fra Flyvevåbnets fotoeskadrille (Hawkeye) i Karup.

Under et officielt statsbesøg i København kort efter befrielsen opsøgte kong Haakon 7 Birksted på dennes bopæl for at tildele ham en norsk orden. Denne højst usædvanlige handling viste tydeligt i hvor høj grad, at Norge påskønnede Birksteds indsats under krigen.

Læs også om Kaj Birksted i Dansk Biografisk Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 2 forfattere
Ove Hermansen
11/05/2010
Redaktionen
29/01/2009
Ekspert
Joachim Lund
Oprindelig forfatter
ATro
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki