K.K. Steincke

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

K.K. Steincke. Udateret fotografi.

K.K. Steincke. Udateret fotografi.

K.K. Steincke, Karl Kristian Steincke, 25.8.1880-8.4.1963, dansk jurist og politiker. Steincke blev cand.jur. i 1906 og var fra sin studietid aktiv inden for Socialdemokratiet som debattør og kritiker af partiledelsens pragmatiske linje, mest udtalt i Kulturbetragtninger (1915). For en større offentlighed blev han kendt som specialist i sociallovgivning, og håndbogen Offentlig Hjælp (1910) blev et standardværk for den kommunale socialforvaltning.

Steincke var kritisk over for den danske sociallovgivning og blev i 1919 af Indenrigsministeriet opfordret til at udarbejde forslag til principperne for en nyordning. Resultaterne blev præsenteret i betænkningen Fremtidens Forsørgelsesvæsen (1920).

I 1918 blev Steincke indvalgt i Landstinget, og 1924-26 var han justitsminister i den første socialdemokratiske regering. Ved regeringsdannelsen i 1929 blev han socialminister og stod bag udformningen og gennemførelsen af Socialreformen af 1933, som i stor udstrækning byggede på hans egne forslag fra 1920. Efter valget i 1935 overtog Steincke atter justitsministerposten og koncentrerede sin indsats om kampen mod de antidemokratiske bevægelser. Dette gav anledning til en del juridiske og politiske konflikter, og i 1939 måtte Steincke mod sin vilje træde ud af regeringen. Han var formand for Landstinget 1948-50 og igen fra 1951 til sin udtræden af tinget i 1952, afbrudt af en kort tid som justitsminister i 1950. Steincke udgav 1945-54 sine erindringer i fem bind.

Læs også om K.K. Steincke i Dansk Biografisk Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

K.K. Steincke sammen med statsminister Thorvald Stauning og Venstres forhandlingsleder Oluf Krag under forhandlingerne, som i januar 1933 førte til Kanslergadeforliget.

© Dette billede må du ...

K.K. Steincke arbejdede inden sin ministertid med praktisk socialpolitik. Han var 1907-21 ansat i Frederiksberg Kommunes fattigvæsen og blev i forbindelse med indførelsen af en offentlig invalideforsikring i 1921 udnævnt til præsident for Invalideforsikringsretten, der afgjorde sager om tildeling af invaliderente. Her sidder Steincke for bordenden ved et af rettens første møder.

Viser 3 af 3 billeder

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
17/01/2014
Ekspert
Clio
Oprindelig forfatter
JaChr
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki