Enhedskommandoen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Enhedskommandoen, militær kommando, oprettet i 1961 for danske og tyske styrker i den sydlige del af NATOs Nordregion. Enhedskommandoen havde rod i et dansk-tysk flådesamarbejde, som blev foreslået efter Vesttysklands optagelse i NATO i 1955. I 1956 nedsattes en forberedende planlægningsgruppe i Holtenau med deltagelse af britiske, tyske og danske officerer. I 1959 var samarbejdet reelt etableret, men det blev først formaliseret to år senere med Folketingets vedtagelse af Enhedskommandoen efter et officielt forslag fra NATO.

Enhedskommandoen blev i 1994 overført til NATOs Centralregion for at deltage i forsvaret af NATOs Central- og Nordvestregion, forstærke andre NATO-kommandoer samt deltage i operationer til støtte for freden uden for NATOs ansvarsområde. Kommandoens stab var multinationalt sammensat af personel fra hær, flåde og flyvevåben samt fra USAs og Storbritanniens landgangsstyrker (US Marine Corps og Royal Marines).

Som følge af den sikkerhedspolitiske udvikling efter den kolde krigs afslutning undergik Enhedskommandoen gennemgribende omlægninger. NATOs betegnelse for kommandoen, Allied Command Baltic Approaches (BALTAP), blev i 2000 ændret til Joint Command North East (JCNE), og kommandoen har herefter hverken fast styrkestruktur eller permanent ansvarsområde. Et eksempel på den nye anvendelse var afgivelsen i 2001 af 150 stabsofficerer mfl. til Natos fredsbevarende styrker i Kosovo, KFOR

Se også NATO.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
08/09/2014
Oprindelige forfattere
KGHH
30/01/2009
Rerup
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki