Anders Sørensen Vedel

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Anders Sørensen Vedel, 9.11.1542-13.2.1616, dansk historiker og viseudgiver. Vedel tog i 1566 magistergraden i Wittenberg. Han blev i 1568 præst ved Københavns Slot, udgav i 1575 en oversættelse af Saxos Danmarkshistorie fra latin og udarbejdede i 1578 en ambitiøs betænkning om en fortsættelse, et nationalhistorisk projekt baseret på renæssancens og humanismens idéer.

Projektet blev revideret og oversat til dansk under titlen Om den Danske Krønike at beskrive (1581), og Vedel bosatte sig samme år med regeringskredsens støtte i Ribe, hvor han iværksatte et omfattende indsamlingsarbejde.

Som resultat heraf udgav Vedel i 1591 fra eget bogtrykkeri den første udgivelse af danske folkeviser, It hundrede vduaalde Danske Viser om allehaande merckelige Krigsbedrifft, oc anden seldsom Euentyr, som sig her vdi Riget ved gamle Kemper, naffnkundige Konger oc ellers forneme Personer begiffuet haffuer aff arilds tid indtil denne neruærendis Dag; udgaven har været grundlæggende for senere behandlinger af emnet (se Marsk Stig-viserne).

Den planlagte Danmarkshistorie kom dog aldrig, og i 1595 måtte han aflevere sit materiale til Niels Krag, der året før var blevet udnævnt til kongelig hofhistoriograf og skulle skrive en officiel Danmarkshistorie på latin. Herefter levede Anders Sørensen Vedel af sit kirkelige embede i Ribe.

Se også renæssancen - litteratur.

Læs også om Anders Sørensen Vedel i Nordisk Mytologi og i Dansk Biografisk Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Viser 1 af 1 billeder

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
24/05/2014
Marie-Louise Hammer
24/05/2014
Redaktionen
15/08/2011
Oprindelig forfatter
JHTi
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki