stavnsbånd

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Frihedsstøtten i København er et monument til minde om stavnsbåndets ophævelse, opført 1792-97.

stavnsbånd, binding af de 14-36-årige mænd af bondestanden til det gods, hvor de var hjemmehørende, indført med forordning af 4.2.1733; bindingen udvidedes i 1742 til at gælde 9-40-årige og i 1764 til 4-40-årige.

Stavnsbåndet begrundedes i hensynet til, at godsejerne, der forestod udskrivningen af de værnepligtige, kunne have tilstrækkeligt mandskab; det var imidlertid utvivlsomt lige så meget dikteret af godsejernes behov for arbejdskraft og unge til at fæste ledige gårde og huse.

1. led i ordet stavnsbånd kommer af stavn 'hjemstavn, bopæl'.

Stavnsbåndet indskærpede en udbredt praksis, som var etableret med indførelsen af en landmilits i 1701, hvorefter de værnepligtige unge af bondestanden skulle have godsejerens tilladelse til at flytte.

Stavnsbåndet falder i tråd med periodens almindelige styrkelse af godsejernes personretlige myndighed over deres fæstere. Ophævelsen af stavnsbåndet, der var undergravet ved udbredelsen af bondeselvejet fra 1760'erne, skete ved forordning 20.6.1788. Afviklingen skete dog ikke med det samme, og først ved år 1800 var det ophævet for alle.

dkhist-transparent_160x61 (2).gif

Læs mere om stavnsbånd:

danmarkshistorien.dk

Ophævelsen, som i daglig praksis fik begrænset betydning, fik allerede i samtiden, jf. Frihedsstøtten, stor symbolværdi som en sammenfatning af landboreformernes bestræbelser.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
20/06/2012
Lykke7
24/02/2011
Redaktionen
20/06/2010
Oprindelig forfatter
CBjø
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki