Danmarkshistorien

Samfundets beskrivelse

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.


G.O. Begtrup: Beskrivelse af Agerdyrkningens Tilstand (1803-12, reproudg. 1978) rækker videre, end titlen umiddelbart antyder. I værkets syv bind får man en indgående samfundsbeskrivelse for tiden umiddelbart efter år 1800. Frederik Thaarup udgav Statistisk Oversigt over den danske Stat i Begyndelsen af Aaret 1825 (1825).

Men først med nedsættelsen af den såkaldte Tabelkommission i 1833 (forløberen for Danmarks Statistik) fik den officielle statistik et mere systematisk og regelmæssigt indhold. Tabelkommissionens materiale blev publiceret fra 1835 under titlen Statistisk Tabelværk og omfattede i dette tidsrum fortrinsvis oversigter vedrørende befolkningsforholdene, landbruget, udenrigshandelen og senere de offentlige finanser.

Ikke mindst på grundlag af Tabelkommissionens indsats kunne A.F. Bergsøe udgive Den danske Stats Statistik I-IV (1844-53), der repræsenterer et betydeligt fremskridt i forhold til Begtrups og Thaarups arbejder. O.J. Rawert: Kongeriget Danmarks industrielle Forhold fra de ældste Tider indtil Begyndelsen af 1848 (1849) skildrer industriens historie og aktuelle situation i 1840'rne i kongeriget, ligeledes på grundlag af indsamlet statistisk materiale.

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab udgav fra 1826 til 1844 i alt 19 bind Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nuværende Tilstand i oeconomisk Henseende, almindeligvis betegnet som amtsbeskrivelser. Bindene varierer i kvalitet og omfang, men de rummer under ét en god indføring i de lokale forhold. De fleste bind er blevet genoptrykt sidst i 1900-tallet.

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Danmarkshistorien

Nyhedsbrev

Om artiklen

Oprindelig forfatter
CBjø
13/02/2012
  • Læst 501 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki