Dansk Biografisk Leksikon

Gabriele Rohde

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Gabriele Rohde,  7.9.1904-5.4.1946, medlem af Det danske råd i London. Født i Kbh, død i Århus, begravet på Overgård. Efter studentereksamen fra N. Zahles skole 1923 valgte R. at søge en uddannelse som modist for efter endt uddannelse at videreuddanne sig i Paris. Efter i et par år at have ledet kursusvirksomhed i dette fag, dels i Finland, dels i Danmark, kom R. i kontakt med Statens seruminstitut hvor hun kom til at arbejde med statistiske undersøgelser for derpå i midten af 1930erne at blive ansat i Geneve ved Folkeforbundets hygiejnekomité og senere i finansafdelingen hvor hun som nu uddannet aktuar blev chef for dennes pensionskasse. – Efter udbruddet af anden verdenskrig, og da der skønnedes at være risiko for tysk okkupation af Schweiz, besluttede R. sig for over Vichy at tage til London hvor hun fra sommeren 1940 blev et stærkt virksomt medlem af den frie danske bevægelse i Storbritannien. Samtidig med at hun, så vidt omstændighederne tillod hende det, fortsatte sit arbejde fra årene ved Folkeforbundet, gik hun i sommeren og eftersommeren ind i hjælpearbejdet under den tyske "blitz" af London hvor hendes mod og hendes store organisatoriske evner kom til rig udfoldelse, og hun blev samtidig en energisk fortaler for oprettelsen af en fri dansk bevægelse i England. Da "Det danske råd" blev dannet, blev hun medlem af rådets finans- og mødeudvalg, og i de følgende år udførte hun et betydeligt arbejde, dels som organisator og dels som inspirerende kraft i de danske kredse i England. I en lang række taler rundt om i England ildnede hun til en aktiv dansk indsats, ligesom hendes stemme lød i BBCs danske udsendelser. Særlig nær kom hun til at stå de danske sømænd, hvem hun med støtte i sine gode kontakter til britiske myndigheder bistod ved omordningen af deres syge- og hjælpekasse og på andre praktiske som personlige områder, ligesom hun var virksom ved indretningen af en sømandsklub i Newcastle og ved afholdelsen af talrige sammenkomster der. Fremfor nogen blev hun sømændenes ven og fortaler i danske som i britiske kredse.

Hendes engagement i den danske sag førte hende til at se med nogen skepsis på den danske Londonlegations regeringsloyale holdning, og af temperament og overvejelse følte hun sig langt nærmere knyttet til den mere aktive holdning der fra 9. april 1940 var blevet anslået af Henrik Kauffmann i Washington, med hvem hun udvekslede adskillige breve hvor hun frit gav luft for sine kritiske synspunkter. I oktober 1943 rejste hun til Canada og USA for at være finansiel rådgiver for Kauffmann, da han som observatør deltog i UNRRAs konference i Atlantic City. -Allerede 1942–43 var R. kommet i nær kontakt med de faldskærmsfolk der da var under uddannelse i England, og efter tilbagekomsten til London i foråret 1944 kom hun i tæt samarbejde med faldskærmsorganisationen, SOE og dennes danske repræsentanter i ledelsen, Flemming Juncker og Svend Truelsen. Fra sommeren 1944 blev R. derfor en af de få danske i London der på nærmeste hold kunne følge udviklingen af samarbejdet mellem den danske modstandsbevægelse og vestmagterne.

Familie

Forældre: maler Johan R. (1856–1935) og Asa Zøylner (1874–1960). -4.5.1945 med godsejer Flemming Juncker, født 12.9.1904 på Sorø Store Ladegård, Slaglille sg., s. af ejer af Store Ladegård Poul Gunnar J. (1872–1910) og Anna Margrethe Kieldsen (1871–1945).-Søster til Henning R.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Papirer i Rigsark.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
pensionskasse
forening, hvis formål er at yde alders- og invalidep ...Artikel i Den Store Danske
Overgård
hovedgård 17 km øst for Mariager, oprettet 1545 ...Artikel i Den Store Danske
okkupation
(af lat. occupatio , af occupare 'besætte, bem ...Artikel i Den Store Danske
Svend Truelsen
1915-1997, dansk officer og jurist. Truelsen var løj ...Artikel i Den Store Danske
Vichy
fransk by 120 km NV for Lyon ved Allier; 25.70 ...Artikel i Den Store Danske
modstandsbevægelse
aktiviteter i besatte lande rettet mod en bes ...Artikel i Den Store Danske
Newcastle
by på Australiens østkyst i delstaten New South ...Artikel i Den Store Danske
Flemming Juncker
12.9.1904-25.3.2002, dansk direktør, godsejer og ...Artikel i Den Store Danske
hjælpekasse
tidligere institution, der ydede økonomisk hjælp und ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
JHaest
18/07/2011
  • Læst 678 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki