Dansk Biografisk Leksikon

Cæsar du Plat

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Cæsar du Plat, Frederik (Friederich) Cæsar Ludvig Rudolph du Plat,  21.12.1804-1.4.1874, officer. Født i Kbh. (Garn.), død i Kiel, begravet sst. du P. blev 1812 volontær, n.å. virkelig kadet, 1819 underofficer i korpset, pagekadet og sekondløjtnant à la suite i rytteriet, trådte 1824 i nummer ved sit regiment (i Holsten), blev 1829 kar. premierløjtnant, gennemgik 1830-34 den nyoprettede højskole, blev 1834 virkelig premierløjtnant og adjoint ved generalkvartermesterstaben, 1836 divisionskvartermester à la suite, i nummer som sådan 1839 og blev s.å. ritmester i den omformede generalstab, 1842 adjudant ved generalkommandoen i hertugdømmerne, 2.3. 1848 major i generalstaben (ancienn. 1846). -For ham som for så mange andre officerer i hertugdømmerne var forholdene meget vanskelige: hans slægt var yderst konservativ, tilhængere af helstaten, dens medlemmer tjenstgørende på "begge sider", han selv med stærke bånd knyttet også til "den anden side". I sin særlige stilling søgte han at virke afdæmpende under de navnlig fra 1846 (det åbne brev) stærkt forværrede politiske forhold; men også for ham faldt afgørelsen 24.3.1848 ved prinsen af Nørs, hans gamle regimentschef og kommanderende general, ankomst til Rendsborg. Prinsen skal have strakt hånden ud mod ham med ordene: Ven eller fjende; du P. greb hånden og havde hermed truffet sit valg. Han ansås af alle for den dygtigste og bedst egnede til stillingen som chef for den slesvigholstenske hærs generalstab, men trods indtrængende opfordringer afslog han; han ville ikke bære våben mod den hær hvori slægtninge og gamle kammerater tjente, og modtog stillingen som afdelingschef i militærforvaltningen, blev 1849 oberst à la suite i generalstaben. Ved krigens ophør bosatte han sig i Hamburg og havde en stærkt besøgt kostskole for rige købmandssønner til han dec. 1863 i Gotha trådte sammen med K. F. L. Samwer og K. P. Francke for at arbejde for hertug Friedrichs fordringer på hertugdømmerne og tog derefter ophold i disse. 1852 udelukket fra amnesti; slettet af listen over riddere. – Kammerjunker 1823.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere kar. generalmajor, kammerherre Johann Heinrich Christian du P. (1769-1852) og Alette Marie Amalia Wilster (1777-1853). Gift 25.3.1833 i Kbh. (Petri) med Louise Marie Thomsen, født 4.3.1809 i Tønning, død 8.9.1893 i Delmenhorst, d. af borgmester i Tønning, senere deputeret i Slesv.-Holst.-Lauenb. kancelli Peter T. (1781-1839) og Christina Sophia Augusta Bentzen (1782-1862). – Bror til Glode du P.

Udnævnelser

R. 1840. DM. 1843.

Ikonografi

Foto."

Bibliografi

Aufzeichnungen des Prinzen Friedrich von Schlesw.-Holst.-Noer, Zürich 1861 (da. overs, s.å.) 93. Den dansk-tyske krig 1848-50, udg. Generalstaben I, 1867 16 61. J. Harbou: Nogle erindr. og betragtn., 1870 6. Biographische Notizen über die Offiziere der schlesw.-holst. Armee, udg. F. Moller, Kiel 1885. Die vormarzlichen schlesw.-holst. Offiziere 24.3.1848, Schleswig 1885 12. S. C. Barth: Livserindr., 1900 241. Generalstaben 1808-1908, 1908. J. N. v. Fursen-Bachmann i Quellen und Forsch. zur Gesch. Schlesw.-Holst.s V, Lpz. 1917.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
premierløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
Rendsburg
(da. Rendsborg ), by i den tyske delstat Slesvi ...Artikel i Den Store Danske
konservativ
(fr. conservatif , af lat. conservativus ), som øn ...Artikel i Den Store Danske
underofficer
militær befalingsmand på mellemlederniveau, hvilket ...Artikel i Den Store Danske
generalstab
officerer og personel, som bistår den kommanderende ...Artikel i Den Store Danske
Gotha
by i den tyske delstat Thüringen mellem Eisenach ...Artikel i Den Store Danske
Hamburg
(da. Hamborg ), storby i Nordtyskland ved El ...Artikel i Den Store Danske
Holsten
tysk Holstein , 1111-1474 grevskab og derefter  ...Artikel i Den Store Danske
sekondløjtnant
(af fr. 'andenløjtnant'), inden for militær yngste v ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
Rockstroh
17/07/2011
  • Læst 535 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki