Dansk Biografisk Leksikon

Christian Bauditz

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Christian Bauditz, Christian Ferdinand Bauditz,  31.1.1815-5.1.1909, officer. Født i Kbh. (Helligg.), død sst., begravet sst. (Ass.). B. blev landkadet uden gage 1828, 1831 repetent, page og virkelig kadet, afgik maj 1833 som sekondløjtnant ved 2. jyske infanteriregiment, fik kar. som premierløjtnant 1840 og blev virkelig premierløjtnant ved hæromordningen 1842. 1849 blev han kaptajn II og deltog s.å. i kampen ved Kolding, fægtningen ved Gudsø og udfaldet fra Fredericia, 1850 i slaget ved Isted og forsvaret af Frederiksstad. 1852 udnævntes han til kaptajn I og 1861 til major ved 19. bataljon. Marts 1864 blev han kommandør for 8. regiment og deltog i forsvaret af Dybbøl. April 1865 fik han oberstløjtnants kar. og blev kommandør for Livgarden til fods, blev i aug. s.å. virkelig oberstløjtnant, 1867 oberst og chef for Livgardens liniebataljon, 1874 general og chef for Fynske brigade, 1882 generalløjtnant og kommanderende general i 2. generalkommandodistrikt. B. var af statur høj og kraftig, en smuk skikkelse og havde en glimrende kommandostemme, dertil var han en "fredsæl" mand der stedse gjorde hvad der stod i hans magt for sine undergivne. 1885 fik han afsked på grund af alder. I sine sidste år var han blind. – Kammerherre 1866. –

Familie

Forældre: stadsmægler i Kbh. og kaptajn, senere major i det borgerlige artilleri Theodor August Gotthilf B. (1775–1824, gift 1. gang 1801 med Johanne Lind, 1782–1844; ægteskabet opløst, hun gift 2. gang 1810 med kaptajn, senere justitsråd Christopher Martin Techt, 1776–1817) og Catharina Maria Holm (1775–1856). Gift 1.1.1843 i Kbh. (Garn.) med Jacobine Margrethe Cathrine Seidelin, født 16.2.1817 i Kbh. (Frue), død 7.11.1901 sst., d. af senere universitetsbogtrykker, oberstløjtnant Andreas S. (1777–1840, gift 1. gang 1806 med Jacobine Margrethe Cathrine Andrée, 1776– 1812) og Marie Elisabeth Clausen (1792–1851).

Udnævnelser

R. 1849. DM. 1864. K.2 1869. K.1 1878. S.K. 1883.

Ikonografi

Tegn. af H. U. Baudissin, ca. 1850. Litografi, formentlig fra 1850'erne. Foto.

Bibliografi

Danm.s adels årbog XXVI, 1909 48. G. Brammer: Livgarden 1658–1908, 1908. Ill. tid. 5.2.1905. Die Woche, 20. hft., 1907. Nationaltid. 13.1.1909.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Dybbøl
landsby på Sundeved 4 km vest for Sønderborg; ...Artikel i Den Store Danske
premierløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
generalløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
Frederiksstad
ty. Friedrichstadt , by i det sydlige Slesvig i ...Artikel i Den Store Danske
Livgarden
se Den Kongelige Livgarde . ...Artikel i Den Store Danske
sekondløjtnant
(af fr. 'andenløjtnant'), inden for militær yngste v ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
Rockstroh
17/07/2011
  • Læst 505 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki