Dansk Biografisk Leksikon

Christian Trepka

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Christian Trepka, Christian Friederich Trepka,  23.3.1779-29.10.1864, officer. Født i Kbh. (Garn.), død sst. (Garn.), begravet sst. (Garn.). På grund af forældrenes fattigdom blev T. allerede som tiårig optaget i kadetakademiet, blev 1795 kadetkorporal (sekondløjtnant), afgik 1798 til infanteriet og udkommanderedes s.å. med orlogsskibet Ditmarsken på rejse til Ostindien, udnævntes 1801 til virkelig sekondløjtnant og deltog s.å. i kampen mod englænderne. 1803 blev han premierløjtnant, fik 1810 kaptajns karakter og blev n.å. stabskaptajn. Under felttoget 1813 var han brigadeadjudant hos generalmajor grev G. L. v. d. Schulenburg og fremhævedes fra flere sider som lige så virksom og duelig i den daglige tjeneste som modig og utrættelig under kampene hvor han viste udmærket taktisk blik og drog alle øjne hen på sig. Under gennembruds-kampen ved Sehested 10.12. red han sammen med brigadechefen i spidsen for stormkolonnerne og opmuntrede ved ord og gerning til energi og udholdenhed. 1814 optoges han i generaladjudantstaben som divisionsadjudant og deltog ved besættelseskorpset i Frankrig til 1817 da han blev kar.major og adjudant hos kongen, til han 1824 udnævntes til militærfuldmægtig i Frankfürt. I denne stilling forblev han til han hjemkaldtes 1848, trådte 1826 i nummer som divisionskvartermester, blev n.å. kar., 1829 virkelig oberstløjtnant i generalstaben, 1833 overadjudant, n.å. kar., 1838 virkelig oberst og generalad-judantløjtnant. 1839, ved generalstabens omordning, sattes han à la suite i staben, men udtrådte af denne ved hærorganisationen af 1842 som generalmajor. Aug. 1848 afskedigedes han som generalløjtnant.

Familie

Forældre: kaptajn, senere major Simon T. (1732–95) og Martha Marie Silberschild (1757–1807). Gift 1. gang 19.7.1805 i Kbh. (Garn.) med Oliva Petræa Bugge, født 13.12.1781 i Kbh. (Nic), død 17.3.1807 sst. (Garn.), d. af forvalter ved brødbageriet i Kastellet Mathias B. (1741–86) og senere entreprenør ved samme bageri Amalia Magdalene Christiane Caroline Rørbye (1760–1830). Gift 2. gang 17.2.1809 i Kbh. (Garn.) med Mathiane Bugge, fremstillet i kirken 25.9.1786 (Cit.), død 30.5.1858 sst. (Garn.), søster til 1. hustru. – Far til Johan Christian Matthias T.

Udnævnelser

Kammerjunker 1810. Kammerherre 1836. – R. 1814. DM. 1826 K. 1840.

Ikonografi

DMin. af F. Camradt, 1818 (Fr.borg). Litografi fra Frankfürt 1837, efter dette træsnit af H. P. Hansen, 1895. Litografi af V. Schertle, Frankfürt.

Bibliografi

Militært t. XII, 1883 1–30 (dagbog 1813–17). Medd. fra krigsark., udg. Generalstaben VII-IX, 1896–1902. – H. Struer: Optegn, om sognepræst John Rørbyes og Martha Simonsdatter Wedseltofts slægt, 1918 15 17. H. F. Trepka i Dansk militært t., 1865 44–46. O. Vaupell i Vort forsvar 19.5.1895. Generalstaben 1808–1908, 1908. Hist. medd. om Kbh. 3.r.II, 1936–38 134.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Ditmarsken
marsklandskab i Holsten i Nordtyskland mellem ...Artikel i Den Store Danske
premierløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
Ostindien
ældre betegnelse for et ikke nærmere afgrænset o ...Artikel i Den Store Danske
generalmajor
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
generalløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
Rockstroh
18/07/2011
  • Læst 676 gange

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki