Dansk Biografisk Leksikon

Gregers Juel

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Gregers Juel,  26.1.1667-26.12.1731, officer, godsejer. Født i Viborg, død i Kbh., bisat i Holmens k.s kapel. J. blev 1688 fændrik i marineregimentet i Norge (under Frands Juul), 1691 sekondløjtnant, n.å. kaptajnløjtnant, 1693 kaptajn, fra 1696 kompagnichef i livregimentet til fods (majors rang), 1700 oberstløjtnant, n.å. oberst og chef for et af de nyoprettede landmilitsregimenter på Sjælland, men straks efter for et af dragonregimenterne til kejserlig tjeneste i Italien hvor han deltog i felttogene indtil korpsets reduktion 1703. Herefter var han på vartpenge, indtil han 1710 udnævntes til generalmajor i rytteriet, deltog i felttogene i Nordtyskland 1711–15 hvor han, navnlig i slaget ved Gadebusch, udmærkede sig ved dygtighed som rytterfører og stort personligt mod. Han var en meget alsidigt uddannet officer; men alligevel blev han 1716 forbigået til generalløjtnant af en af kongens yndlinge, hvorfor han i bevidsthed om sit værd straks søgte afsked og fik den. Endnu i sit politiske testamente skrev kong Frederik om ham og broderen generalmajor Christian Juel, at de var "af den gamle Adel og Surdej i deres Hjærter, om de end godt vide at forstille sig"; men kort før sin død gav kongen ham dog nyt afskedspatent som generalløjtnant. Han samlede sig meget betydeligt jordegods i egnen om Holbæk og blev en rig mand. 1731 blev han skole-herre for Herlufsholm og nåede inden sin død at udarbejde en række hårdt tiltrængte regler for stiftelsens indre og ydre administration.

Familie

Forældre: oberst Peder J. til Vrejlev kloster (ca. 1635–76) og Helvig Krabbe (1647–97). Gift 8.4.1701 i Kbh. med Vibeke Juel, født 1672, død 1735 på Eriksholm, bisat 29.11. i Ågerup k. (gift 1. gang 1687 med admiral Christian Bielke, 1645–94), d. af generaladmiralløjtnant Niels J. (1629–97) og Margrethe Ulfeldt (1641–1703).

Udnævnelser

Hv. R. 1730.

Ikonografi

Mal. (Egeskov). Mal. (Hverringe), kopi efter dette (Ledreborg). Mal. af Chr. Eberhardt (forhen Mejlgård).

Bibliografi

H. B. Melchior: Hist. efterretn. om den frie adelige skole Herlufsholm, 1822. Bidrag til den store nord. krigs hist., udg. Generalstaben II-V VII-VIII, 1903–27.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
oberstløjtnant
se militære grader. ...Artikel i Den Store Danske
kaptajnløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
sekondløjtnant
(af fr. 'andenløjtnant'), inden for militær yngste v ...Artikel i Den Store Danske
Gadebusch
tysk by i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, 1949 ...Artikel i Den Store Danske
generalmajor
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
generalløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
Rockstroh
18/07/2011
  • Læst 523 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki