Dansk Biografisk Leksikon

Hans Ulrik Gyldenløve

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Hans Ulrik Gyldenløve,  10.3.1615-31.1.1645, underadmiral, lensmand. Født på Kronborg, død sst., begravet i Kbh. (Frue k.). G. opdroges til dels sammen med halvbroderen Chr. Ulr. G. (1611-40), havde en tid Jens Dinesen Jersin til lærer og var derpå i Sorø; 1629 ledsagede han hertug Frederik til Frankrig. Efter hjemkomsten købte kongen Vindingegård (nu Fyrendal) til ham og satte ham 1634 i kost hos den københavnske købmand Laurids Hammer for at oplæres på Tøjhuset og Holmen; 1635 blev han hofjunker og sendtes med et.skib til Irland, 1636 med et andet skib til Weser, s.å. blev han kammerjunker. Maj 1640 udnævntes han til underadmiral på Norske Løve og fik juli s.å. instruks om på dette og skibet Delmenhorst at føre Hannibal Sehesteds (1609-66) ambassade til Spanien. Matematikeren Paul Würtz fra Husum skulle undervejs undervise ham i navigation, men G. havde "intet Hoved eller Ingenium dertil" (O. Sperling). Langt større sans viste han for hoflivet i Madrid hvortil han ledsagede ambassaden trods instruksens udtrykkelige påbud om efter landingen i Coruna straks at vende hjem. Efter hjemkomsten blev han april 1641 lensmand på Kronborg, Fr.borg og Abrahamstrup len; 1642 forlenedes han tillige med Hven, som han en tid havde bestyret på moderens vegne.

Familie

Forældre: Christian IV (1577-1648) og Karen Andersdatter (død 1673). Gift 10.10.1641 på Kbh.s slot med Regitze Grubbe, født 1618 på Halsted kloster, 11689 på Bornholm, d. af Jørgen G. til Tostrup og Hageløs (1584-1640, gift 1. gang 1606 med Mette Lykke, død senest 1614) og Lene Rud (1594-1671).

Ikonografi

Mal. (Rosenborg). Dobbeltportr. malet af Karel v. Mander (Fr.borg) kan måske forestille G. og hustru.

Bibliografi

Kong Chr. IVs egenhændige breve, udg. C. F. Bricka og J. A. Fridericia III-V, 1878-85 (fot. optr. 1969). – Otto Sperlings selvbiografi, overs. S. Birket Smith, 1885. H. D. Lind: Kong Kr. IV og hans mænd på Bremerholm, 1889 (reproudg. 1974) 299-302. Danske herregårde ved 1920, red. L. Bobé m.fl. I, 19221447.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Vindingegård
til 1677 navn på hovedgården Fuirendal . ...Artikel i Den Store Danske
Delmenhorst
garnisonsby i den tyske delstat Niedersachsen ve ...Artikel i Den Store Danske
Kronborg
tidligere kongeslot i Helsingør. De tidligste ...Artikel i Den Store Danske
Holmen
tidligere orlogsværft og flådebase i Københav ...Artikel i Den Store Danske
Weser
flod i Nordtyskland. Weser begynder ved et samme ...Artikel i Den Store Danske
navigation
kunsten at bestemme en sikker og hensigtsmæss ...Artikel i Den Store Danske
Abrahamstrup
til 1677 navn på Jægerspris Slot . ...Artikel i Den Store Danske
Tøjhuset
Lange Tøjhus , bygning på Slotsholmen i K ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
COBA
18/07/2011
  • Læst 991 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki