Dansk Biografisk Leksikon

Henrik Castenschiold

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Henrik Castenschiold,  25.1.1818-19.2.1908, officer. Født i Slagelse, død i Kbh., begravet sst. (Garn.). C. blev kadet 1831, sekondløjtnant 1836, premierløjtnant 1847 og var ved krigens udbrud 1848 adjudant ved 3. kavaleribrigade i Slesvig by. Efter forgæves at have søgt at gribe ind da borgerne her havde arresteret hans chef (og far), generalmajor C, fulgte han med den del af garnisonen der var forblevet tro og gik nordpå. Undei den påfølgende krig var han bl.a. forpostadjudant og deltog i rytterfægtnigen ved Århus 31.5.1849. 1851-54 var han som kar. ritmester til tjeneste ved Slesvigske gendarmerikorps, blev 1854 ritmester II, 1859 ritmester I. Under krigen 1864 var han fast forpostkommandør i Dannevirkestillingens centrum og deltog her med omsigt og energi i ledelsen af kampen 3.2. Under Dybbøls belejring bestred han pligtopfyldende og myndigt atter stillingen som forpostkommandør. 1865 blev han major ved, 1867 oberst og chef for Gardehusarregimentet og forblev som sådan til 1882. 1883 afskedigedes han med generalmajors karakter. C. (Jern-Henrik) var kendt overalt i hæren som en særdeles dygtig og energisk rytterofficer. - Kammerherre 1875.

Familie

Forældre: ritmester, senere generalmajor Christian C. (1782-1865) og Henriette Nicoline Trige (Trie) (1784-1849). Gift 16.7.1844 i Næstved med Emma Frederikke Tissot, født 18.9.1820 i Næstved, død 3.10.1886 i Kbh., begr. sst. (Garn.), d. af urmager Jean Daniel T. (1763-1821) og Charlotte Amalie Stengier (1784-1862). - Bror til Gustav Castenskiold og Ludvig Castenskiold.

Udnævnelser

R. 1849. DM. 1864. K.2 1874. K.1 1886.

Ikonografi

Afbildet på litografi af Ad. Kittendorff, 1852, efter mal. af N. E. Holm af rytterfægtningen ved Århus. Foto.

Bibliografi

Den dansk-tyske krig 1848-50, udg. Generalstaben, I, 1867 65, II, 1868-70 689, III, 1882 518 1314-15. Den dansk-tyske krig 1864, udg. Generalstaben, I-III, 1890-92. F. Engelbrecht: Gardehusarregimentets 150 års jubilæum, 1912. Th. Hauch-Fausbøll i Dansk adels blad XIV, 1924 25-26. K.C. Rockstroh: General de Meza og Dannevirkes rømning, 1930 106-08. - Papirer i Rigsark.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
sekondløjtnant
(af fr. 'andenløjtnant'), inden for militær yngste v ...Artikel i Den Store Danske
Gardehusarregimentet
dansk militær enhed, oprettet 1762; indgik 1843- ...Artikel i Den Store Danske
premierløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
generalmajor
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
Rockstroh
17/07/2011
  • Læst 372 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki