Dansk Biografisk Leksikon

L.C. Bentzen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

L.C. Bentzen, Lauritz Christian Bentzen,  27.4.1803-18.10.1881, officer. Født i Kbh. (Fødsst.), død på Frbg., begravet sst. B. blev 1813 volontør ved landkadetakademiet, virkelig kadet 1818 og sekondløjtnant à la suite ved Holstenske lansenérregiment 1821. 1822 ansattes han ved infanteriet, blev 1827 premierløjtnant men sattes to år efter "indtil videre" à la suite. H. C. Schumacher der fra 1816 ledede gradmålingen i Danmark, fra 1820 den geografiske opmåling af hertugdømmerne var blevet gjort opmærksom på den unge begavede officer og foranledigede at B. blev ansat ved de omfattende topografiske arbejder i Holsten. Opmålingen blev drevet med stor energi, og det var navnlig ved dette arbejde at B. kom til at medvirke. 1840 blev han kar. kaptajn, og ved hæromordningen 1842 hørte han til de officerer der forblev i armeen men stod stadig "à la suite ved gradmålingen". 1843 udnævntes han til kaptajn I, deltog som kompagnichef i felttoget 1848 og viste sig som en energisk og praktisk officer. Han blev såret allerede i slaget ved Slesvig, udnævntes i maj ved et springavancement til major og kommandør for 6. bataljon, blev i juni 1849 kar. og kort efter slaget ved Fredericia, hvor bataljonen med kraft deltog i stormen på Treldeskansen og led store tab, virkelig oberstløjtnant. 1854 blev han kar. oberst, fratrådte 1860 kommandoen over 6. bataljon og stilledes til disposition. 1862 afskedigedes han som generalmajor.

Familie

Forældre: kaptajn, senere toldforvalter i Viborg, justitsråd Carl Thue B. (1776–1851) og Christine Amalie Larsen (1780–1852). Gift 29. 10.1829 i Poppenbüttel med Emma Jacobine Luders, født 29.1.1806 i Poppenbüttel, død 3.5.1864 i Slesvig by, d. af hyttemester ved sølvværket, senere justitsråd Johann L. (født 1765) og Marie Eva Find (født 1766).

Udnævnelser

R. 1848. DM. 1849.

Ikonografi

Tegn. af L. A. Smith (Fr. borg), litograferet 1853.

Bibliografi

Berl. tid. 21.10.1881. Poul Bredo Grandjean: Stamtvl. over rådmand Poul Bentzens efterkommere på sværdsiden, 1911 18f.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
sekondløjtnant
(af fr. 'andenløjtnant'), inden for militær yngste v ...Artikel i Den Store Danske
premierløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
Holsten
tysk Holstein , 1111-1474 grevskab og derefter  ...Artikel i Den Store Danske
generalmajor
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
Rockstroh
17/07/2011
  • Læst 369 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki