Dansk Biografisk Leksikon

Markvard Rantzau

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Markvard Rantzau,  ca. 1590-19.6..1640, officer. R. deltog som kompagnifører i Kalmarkrigen. Under Christian IVs rustninger 1621 fik han brev på at hverve fodfolk og ved kongens forberedelser til deltagelse i trediveårskrigen i febr. 1625 bestalling som kaptajn til fods. Snart efter nævnes han som oberstløjtnant og deltog med hæder i den kongelige hærs tog til Schlesien 1626-27; navnlig forsvarede han med tapperhed i juli 1627 Troppau mod Wallenstein; da han måtte overgive staden fik han ret til at forlade den med sine tropper, og over Warnemünde lykkedes det ham at komme til Danmark. April 1628 blev han kommandant i Glückstadt, og forsvaret af denne fæstning blev hans livs bedrift. Samtidig med at han i sine indberetninger til kongen ikke lagde skjul på de mislige forhold lykkedes det ham at beherske disse og modstå fjenden; han udfoldede en kraftig virksomhed og gjorde gentagne gange heldige udfald, således i begyndelsen af 1629 både mod Wilster marsk og mod Krempe. Fæstningen blev, takket være ham, reddet for kongen, og han beholdt også efter freden kommandantskabet i den indtil han omtrent ved nytår 1630 aftrådte det til Christian Pentz. Allerede 1626 havde han fået Hanerau gård og gods i Holsten i forlening, 1628 fik han tillige Søllemarkgård på Samsø frit; den sidste afstod han 1629 mod at få livsbrev for sig og sin hustru på Hanerau. 1635 fik han bestalling som generalmajor ved defensionsvæsenet i hertugdømmerne og beholdt dette hverv til sin død 1640. 1637 blev det overdraget ham at forfatte et svar til Hamburg til forsvar for Elbtolden, og n.å. blev han sendt til den kejserlige general Gallas for at bevæge ham til at afstå fra indkvartering i Holsten. 1637 fik han patent af kongen til at hverve et fodfolksregiment på 3000 mand, det senere såkaldte "Gamle danske regiment".

Familie

Forældre: gottorpsk hofmarskal Breide R. til Neverstorf. Gift Anna Cordes, død sept. 1660 (gift 2. gang med Theodosius Brockdorff til Vindeby, 1612-71), d. af forvalter på Sehested og Schirnau Claus C.

Ikonografi

Mal. af P. Ilsted (Frederikslund).

Bibliografi

Kancelliets brevbøger 1637-41, 1944-50. – J. F. Noodt: Versuch einer unpartheyischen hist. Nachricht ... der Ranzovischen Familie, Slesvig 1733 39f. J. Moller: Cimbria lit. I, 1744 532. Jul. Otto Opel: Der niedersächsisch-dänische Krieg III, Magdeburg 1894 259-61 527-29. K. C. Rockstroh: Udvikl. af den nationale hær i Danm. I, 1909.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
bestalling
udnævnelsesdokument, der siden Tjenestemandslove ...Artikel i Den Store Danske
kommandant
øverste militære chef i garnisoner og militære e ...Artikel i Den Store Danske
Hamburg
(da. Hamborg ), storby i Nordtyskland ved El ...Artikel i Den Store Danske
Kalmarkrigen
krig mellem Danmark og Sverige 1611-13. Danmark ...Artikel i Den Store Danske
Schlesien
historisk område i Centraleuropa, i dag med stør ...Artikel i Den Store Danske
Elbtolden
afgift for alle de skibe, som ad floden Elben pa ...Artikel i Den Store Danske
oberstløjtnant
se militære grader. ...Artikel i Den Store Danske
Holsten
tysk Holstein , 1111-1474 grevskab og derefter  ...Artikel i Den Store Danske
Wilster
officersslægt med navn efter den holstenske by ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
COBA
18/07/2011
  • Læst 427 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki