Dansk Biografisk Leksikon

Martin Birke

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Martin Birke, Peter Laurids Martin Birke,  7.6.1865-6.5.1941, officer, politiker. Født i Store Hedinge, død på militærhosp. Kbh., begravet sst. (Garn.). B. blev sekondløjtnant i fodfolket 1885, premierløjtnant 1889, kaptajn 1905, oberstløjtnant 1913, stabschef ved 2. generalkommando 1916, oberst 1919, chef for 4. regiment 1921 og generalmajor og chef for generalstaben 1922. Betydelige militære anlæg, militære studier, bl.a. tjeneste i et fransk infanteriregiment 1908, og i en ung alder tjeneste i krigsministeriet og generalstaben som adjudant lå bag denne karriere. – En tidlig udviklet interesse for venstres politik knyttede B. til J. C. Christensen og førte ham ind i landstinget på suppleringsmandat ved Marie Lassens død 1921. Han ydede et betydeligt arbejde ved udformningen af hærloven af 1922 som han i de følgende år som chef for generalstaben førte ud i praksis, under regeringen Stauning 1924–26 dog i et vist spændt forhold til forsvarsminister Laust Rasmussen. Han støttede kraftigt Niels Neergaards og J. C. Christensens kamp for gennemførelse af Grønlandstraktaten med Norge 1924, men opnåede ikke genvalg til landstinget 1924. Ved konsul C. A. Birchs død 1926 indtrådte han atter i tinget som landstingsvalgt medlem og var de følgende år medlem af udenrigspolitisk nævn og af delegationen til folkeforbundsforsamlingerne 1927 og 1928. Regeringen Madsen-Mygdals forslag om visse reduktioner i hærordningen af 1922 medførte vanskeligheder for ham som venstrepolitiker og samtidig generalstabschef, og 29.4.1929 udtrådte han af landstinget, samme dag som regeringen Stauning-Munch dannedes. 1930 tog han sin afsked fra militærtjenesten. – B. var 1924–29 formand for officersforeningen i Kbh. og fra 1931 til sin død sekretær i Grænseforeningen. Han var en interesseret og fortrinlig skytte og ydede en betydningsfuld indsats for skyttesagen, bl.a. som formand for Kbh.s skytteforening 1926–33. Han virkede i sin ungdom for stenografiens udbredelse, skrev dens tidlige historie i Danmark i Stenografisk Tidsskrift V, 1899 og var i mange år formand for Dansk stenografisk forening, derefter æresmedlem af foreningen.

Familie

Forældre: skomagermester, senere stationsmester Rasmus Rasmussen (navneforandring til B. 1891) (1836– 1917) og Kirsten Hansen (1835–1920). Gift 19.11.1891 i Kbh. (Matth.) med Paula Vilhelmine Bentzen, født 17.3.1868 i Kbh., død 5.6.1945 i Kbh., d. af revisor, senere kontorchef i finansministeriet, etatsråd Lauritz Christian B. (1817–94) og Pauline Jensen (1826–1915).

Udnævnelser

M 1918. K.2 1924. K.' 1927.

Bibliografi

Nationaltid. og København 7.6.1925. Berl. tid. 7.5.1941. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
generalkommando
(lat. general- + it. kommando ), militært distrik ...Artikel i Den Store Danske
Grænseforeningen
national forening, oprettet 1920/21 for "med al ...Artikel i Den Store Danske
premierløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
Laust Rasmussen
1862-1941, dansk politiker. Rasmussen, der va ...Artikel i Den Store Danske
generalmajor
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
sekondløjtnant
(af fr. 'andenløjtnant'), inden for militær yngste v ...Artikel i Den Store Danske
oberstløjtnant
se militære grader. ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HLars
17/07/2011
  • Læst 428 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki