Dansk Biografisk Leksikon

Niels Engelsted

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Niels Engelsted,  27.6.1759-17.4.1816, officer. Født på Rørbæk ved Kerteminde, død på Ølundgård, begravet i Otterup k. Efter en første uddannelse som søkadet blev E. 1776 kadet i et rytterregiment, 1780 (1778) sekondløjtnant, 1782 kar. og 1786 virkelig premierløjtnant, 1788 ritmester, 1801 kar. major, 1803 premiermajor, 1808 kar. oberstløjtnant og jan. 1812 oberst og chef for Jyske regiment lette dragoner. Som chef for dette der under felttoget i Mecklenburg 1813 gjorde sig gældende som en fortrinligt uddannet afdeling blev E.s navn kendt i vide kredse. I fægtningen ved Rosengarten og ved andre lejligheder viste han sig som en energisk og dristig rytterforer der vandt marskal Davouts fulde anerkendelse, og af de franske officerer var han meget afholdt. Skønt ledelsen i fægtningen ved Rahlstedt til dels glippede kæmpede regimentet fortrinligt om end med store tab. 8.12. afmarcherede det fra Wandsbeck for over Itzehoe at forene sig med det ovrige danske korps i Rendsborg. At den dristige march lykkedes – skønt store kosakstyrker allerede da var nået højt op i Holsten – uden at miste en mand eller hest, skyldes særlig E.s udmærkede kommandoforing. To måneder før sin død fik han afsked som generalmajor.

Familie

Forældre: kancelliråd Maltha (Ulrich) E. til Rørbæk (1718-62) og Elisabeth Birgitte Lund (1720-97). Gift 6.7.1786 i Hillerød med Cornelia Maria Abel, døbt 4.8.1762 sst., død 3.9.1850 i Odense, d. af købmand, kgl. konsumptionsforvalter Jacob A. (Dyrgang) (1700-63) og Marie Eleonora Møller (1717-98). – Farfar til Malthe E.

Udnævnelser

R. 1813. K. 1814.

Ikonografi

Maleri (dragonregimentet). Pastel af C. F. Richter. Stik af fægtningen ved Rahlstedt af J. Sonne efter tegn. af de la Belle, gengivet i stik, litografi og træsnit samt i mal. 1838, formentlig af F. Schepelern. – Mindestotte i Lammesoskoven og på Otterup kgd.

Bibliografi

Medd. fra krigsark. V, 1892; VII, 1896; VIII, 1900. -Th. Hauch-Fausbøll: Patriciske slægter IV, 1919 191'. Randers amts avis 23.4.1816. K. C. Rockstroh i Zeitschr. der Gesellsch. für schlesw.-holst. Gesch. XLIV, Lpz. 1914 125-219. O. Bauditz i Gads da. mag. XIII, 1919 242f. E. Leschly: Hist. beretn. om 5. dragonregiment. 1929.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Holsten
tysk Holstein , 1111-1474 grevskab og derefter  ...Artikel i Den Store Danske
sekondløjtnant
(af fr. 'andenløjtnant'), inden for militær yngste v ...Artikel i Den Store Danske
Itzehoe
by 50 km nordvest for Hamburg i den tyske del ...Artikel i Den Store Danske
Rendsburg
(da. Rendsborg ), by i den tyske delstat Slesvi ...Artikel i Den Store Danske
Otterup
by på Nordfyn; 4958 indb. (2014). Det var oprind ...Artikel i Den Store Danske
oberstløjtnant
se militære grader. ...Artikel i Den Store Danske
generalmajor
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
Mecklenburg
tysk provins, oprindelig et fyrstendømme mellem ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
Rockstroh
17/07/2011
  • Læst 611 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki