Dansk Biografisk Leksikon

Peder Nieuwenhuis

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Peder Nieuwenhuis, Peder Nicolaas Nieuwenhuis,  13.10.1842-21.12.1924, officer. Født i Amsterdam, død i Kbh., begravet sst. (Garn.). N. var 1856-59 hollandsk søkadet, kom 1859 til Danmark, tog 1861 adgangseksamen til højskolen og gennemgik denne til 1866. 1863 fik han dansk indfødsret, 1864 deltog han i krigen og blev sekondløjtnant i artilleriet (ane. 1861), premierløjtnant 1867. Efter tjeneste i sit våben var han 1872-76 ansat ved generalstaben, herefter atter i våbenet og blev kaptajn 1879. 1883-89 var han atter i generalstaben, blev 1889 oberstløjtnant og afdelingschef, oberst 1894 og regimentschef til 1905, da han afskediges af linjen, blev generalmajor ved forstærkningen og chef for Kbh.s væbning indtil 1910. 1881-93 var han lærer i krigskunst ved officersskolens stabsafdeling, 1884-93 tillige i krigshistorie. Han var medlem af vigtige militære kommissioner og gentagne gange på tjenesterejse til udlandet. N. var en mangesidigt begavet og interesseret personlighed, en virksom talsmand for landforsvaret og hæren. Også efter sin afsked fulgte han med på politiske og militære områder, og som mangeårig medarbejder ved Nationaltidende udbredte han kendskab til militære forhold i ind- og udland. Under meget vanskelige tidsforhold bestræbte han sig for at give en objektiv fremstilling af begivenhederne i verdenskrigen. Hans mangfoldige biografier og nekrologer i dagspressen og andetsteds var præget af objektivitet og velvilje. N. var translatør i hollandsk, havde været formand for Translatørforeningen, udenlandsk medlem af Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde i Leiden, formand i Krigsvidenskabeligt selskab, for Kbh.s forsvarsforening, for Geografisk selskabs råd samt medarbejder ved Dansk biografisk Lexikons første udgave og ved Salmonsens Konversationsleksikon. Foruden en række lærebøger i krigskunst m.m. har han skrevet bl.a. [Miles:] Kan Danmark med nogen Udsigt til et gunstigt Resultat forsvare sin Selvstændighed?, 1874, Om Muligheden og Nødvendigheden af Kbh.s Forsvar, 1876, [Holger Sørensen:] Slaget ved Lyngby, 1880, Den russiske Hærs Ledelse under Krigen 1904-05, 1912, Krigsproblemet belyst ved den danske Hærs Ledelse i de sidste Aarhundreder, 1913, Krigsledelsen i en konstitutionel Stat, 1917 og Den danske Hærs Udvikling siden 1864 (Dansk militært Mag. I 1918).

Familie

Forældre: assessor i Utrechts provincialret, dr.jur. Coenraad Jacobus Nicolaas N. (1813-81) og Augusta Nyegaard (1818-79). Gift 21.9.1866 i Brahetrolleborg med Louise Bagger, født 16.11.1847 i Vissenbjerg, død 28.8.1910 i Middelfart, d. af kapellan i Vissenbjerg, senere sognepræst i Brahetrolleborg Frederik Vilhelm B. (1805-84, gift 1. gang 1835 med Sophie Charlotte Birch, 1807 3, gift 3. gang 1856 med Eleonora Elisabeth Johanne Sophie Nyegaard, 1818-1900) og Mariane Elisabeth Louise Tofte (1808-48).

Udnævnelser

R. 1881. DM. 1891. K2. 1897. K1. 1907.

Ikonografi

Mal. af V. Blom. Foto.

Bibliografi

Erindringer i 111. tid. 26.9.1909. – J. D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard: Stamtafel van tiet geslacht Nyegaard-Nieuwenhuis, Amsterdam 1909 (særtryk af Jaarboek der vereeniging voor Nederlandsch-Luthersche kerkgeschiedenis, s.å.). Th. Hauch-Fausbøll og H. R. Hiort-Lorenzen: Patriciske slægter III, 1915 193-95. Generalstaben 1808-1908, 1908. N. P. Jensen: Livs-erindr. I–II, 1915-16. Nationaltid. 13.10.1917 og 22.12.1924. A. P. Tuxen i Det krigsvidensk. selsk. 1871-1921, 1921 60. Berl. tid. 12.10. og 13.10.1922 samt 22.12.1924.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
objektivitet
upartiskhed . Kravet om objektivitet forstås normal ...Artikel i Den Store Danske
premierløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
oberstløjtnant
se militære grader. ...Artikel i Den Store Danske
afdelingschef
stillingsbetegnelse i dansk centraladministration fo ...Artikel i Den Store Danske
translatør
(af fr. translateur , af trans- og afledn. af l ...Artikel i Den Store Danske
generalmajor
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
krigshistorie
se marinehistorie , militærhistorie og krig . ...Artikel i Den Store Danske
konstitutionel
forfatningsmæssig. ...Artikel i Den Store Danske
indfødsret
den retlige særstilling, som børn af danskere er ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
Rockstroh
18/07/2011
  • Læst 410 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki