Dansk Biografisk Leksikon

Per Winkel

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Per Winkel,  23.8.1906-31.8.1992, officer. Født på Frbg. W. blev sekondløjtnant 1929, premierløjtnant s.å., kaptajnløjtnant 1935, kaptajn 1940, oberstløjtnant 1949, oberst 1954 og generalmajor 1962. Fra 1931 gjorde han tjeneste ved livgarden, samtidig var han 1931-37 skoleforstander ved kongens livjægerkorps. Han var adjudant ved 3. livgardebataljon 1932-34 og adjudant ved livgardens stab 1936-39, og derefter på generalstabskursus 1940-41, hvorpå han blev beordret til tjeneste i generalstabens efterretningssektion hvor han snart under oberstløjtnant E. M. Nordentofts ledelse arbejdede med denne sektions såvel legale som illegale sager, herunder videregivning af de indsamlede oplysninger til de allierede via den engelske legation i Stockholm. Formelt skulle W. pleje den indenlandske militære efterretningstjeneste på Sjælland og Lolland-Falster. Efter 29.8.1943 lod han sig internere sammen med hærens øvrige officerer. Interneringen ophørte i slutningen af okt.s.å. hvorefter W. tog til Stockholm hvor flere af efterretningstjenestens officerer allerede opholdt sig. I nov.s.å. var W. illegalt i Danmark for at instruere Svend Truelsen der skulle videreføre efterretningsarbejdet til fordel for de allierede. W. tog tilbage til Stockholm og blev knyttet til den der etablerede danske militære efterretningstjenestes særlige bearbejdningsafdeling, som W. efterhånden overtog ledelsen af. Efter krigen fortsatte W. arbejdet i efterretningstjenesten og var 1948-50 chef for generalstabens efterretningssektion. 1951-54 var han chef for 1. livgardebataljon og ved region VI 1954-56. Han gjorde derefter tjeneste ved NATO hovedkvarteret i Oslo 1956-59, var chef for livgarden 1959-62, generalinspektør for infanteriet 1962-67 og hærinspektør 1967-71. Efter sin afsked af linjen har W. været leder af jernbanebeskyttelsen ved DSB 1971-77. 1940-46 var han medlem af bestyrelsen for Det krigsvidenskabelige selskab og var 1971-75 præsident for De danske garderforeninger. Siden 1965 har han været knyttet til arbejdet med ordningen af den militære efterretningstjenestes særlige arkiv fra 1940-45 og har herunder virket som konsulent i forbindelse med den videnskabelige udnyttelse af dette arkiv. W. har i sit alsidige militære virke været en vellidt og praktisk indstillet officer. Hans rolige og velafbalancerede gemyt viste sig under besættelsen at være et aktiv for det militære efterretningsarbejde. -Kammerjunker 1932. Kammerherre 1960.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere oberstløjtnant Ove Halfdan W. (1876-1946) og Magdalene Kjellerup Tage-Hansen (1882-1932). Gift 14.10.1936 i Kbh. (Kastelsk.) med gymnastiklærer Regitze Therese Keyper, født 24.3.1910 i Herlufsholm, d. af oberstløjtnant Rudolf Poul Jacob K. (1880-1973) og Alice Vilhelmine Baumann (1881-1982).

Udnævnelser

R. 1948. R.1 1954. K.2 1962. K.1 1966.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

J. Hæstrup: Hemmelig alliance I, 1959. Helge Klint: Efterretningstjenesten og hærens illegale transporttjeneste, 1977. Hans Kirchhoff: Augustoprøret 1943 I-III, 1979. Palle Roslyng-Jensen: Værnenes politik – politikernes værn, 1980. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
sekondløjtnant
(af fr. 'andenløjtnant'), inden for militær yngste v ...Artikel i Den Store Danske
premierløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
generalinspektør
(lat. general- + fr. inspektør ), øverste tilsyns ...Artikel i Den Store Danske
generalmajor
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
kaptajnløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
oberstløjtnant
se militære grader. ...Artikel i Den Store Danske
Svend Truelsen
1915-1997, dansk officer og jurist. Truelsen var løj ...Artikel i Den Store Danske
efterretningstjeneste
funktion, der såvel gennem offentlige som ikke-o ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HCBj
18/07/2011
  • Læst 606 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki