Dansk Biografisk Leksikon

T. Grut

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

T. Grut, Torben Grut,  23.8.1865-29.8.1952, officer, tekniker. Født i Kbh. (Garn.), død i Rungsted, begravet fra Lyngby k. G. blev student 1882 fra Metropolitanskolen, n.å. cand.phil. og gik derefter på officerskolen. 1886 tog han afgangseksamen fra næstældste klasse og blev samme efterår, efter den sædvanlige tjenestetid som sekondløjtnant, premierløjtnant i ingeniørkorpset. 1890 tog han afgangseksamen fra officerskolens ældste klasses ingeniørafdeling. 1892-96 var han adjudant hos ingeniørgeneralen. 1893 blev han lærer i teknisk mekanik ved officerskolens ældste klasse, en stilling han beklædte til 1902. 1896-97 havde han orlov for at studere ved Eidgenössisches Polytechnikum i Zürich. 1898 blev han kaptajn og s.å. chef for søforternes bygningsvæsen, 1902 adjudant hos kongen; 1906 kom han tilbage til ingeniørregimentet som stabschef og blev 1914 oberstløjtnant. 1914-18 var han chef for 3. ingeniørbataljon (telegrafbataljonen), 1918–24 for 2. ingeniørdirektion, fra 1920 som oberst. 1924-26 var han chef for kongens adjudantskab, 1926 blev han generalmajor og chef for ingeniørkorpset, fra hvilken stilling han afskedigedes 1930. – G. var en af de første ingeniører i Danmark der beskæftigede sig med jernbeton, og 1899-1906 projekterede han næsten alle i Danmark og Sverige udførte jernbetonarbejder. Han har været formand i bestyrelsen for Dansk ilt- og brintfabrik, for Kbh.s sygehjem fra 1921 og for bestyrelsen i De danske sukkerfabrikker fra 1923. Som formand for Kbh.s sygehjem forestod han denne stiftelses nyorganisation efter flytningen fra ejendommen på Rolighedsvej efter dennes salg til landbohøjskolen. 1923-26 var han formand for Det krigsvidenskabelige selskab og 1927-29 for Dansk rekylriffelsyndikat. Han var endvidere medlem af telefonkommissionen af 1917, af centralkomiteen for de frivillige korps og var medlem af den danske olympiadekomité i Sverige og England samt af den internationale komité for Lillebæltsbroen. 1928-31 var han medlem af Dansk ingeniørforenings bestyrelse og 1929 medlem af det nordiske ingeniørmødes ærespræsidium, 1929– 30 formand for officersforeningen. – Kammerherre 1924.

Familie

Forældre: dr.med., senere professor Edmund Hansen G. (1831-1907) og Bertha C. Hoskiær (1832-1911). Døbt Torben G. Hansen; navneforandring 12.7.1882. Gift 1. gang 14.12.1892 i Kbh. (Trin.) med Caroline (Lili) Alvilde Nini Worsaae, født 7.11.1871 i Kbh. (Frue), 18.12.1893 sst., d. af museumsdirektør, senere kultusminister J.J.A.W. (1821-85) og Jacobine S. Grevenkop-Castenschiold (1838-1910). Gift 2. gang 27.9.1899 i Tun, Våster Gotland, med Mary Adolphine Grut, født 12.6.1876 på Gammalstorp i Väster Götland, død 9.3.1958, d. af godsejer, løjtnant William Walter Hansen G. (1840-1902) og Valborg Heilmann (1850-1924).

Udnævnelser

R. 1902. DM. 1911. K.2 1923. K.1 1928.

Ikonografi

Buste af S. Wagner, 1934. Foto.

Bibliografi

Slægt, se slægtsartiklen Hansen. Berl. tid. 30.8.1952. -Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
sekondløjtnant
(af fr. 'andenløjtnant'), inden for militær yngste v ...Artikel i Den Store Danske
Lillebæltsbroen
se Lillebæltsbroerne . ...Artikel i Den Store Danske
Torben
middelalderlig dansk udvikling af det nordiske mands ...Artikel i Den Store Danske
Metropolitanskolen
grundlagt i 1209 af biskop Peder Sunesøn som dom ...Artikel i Den Store Danske
premierløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
generalmajor
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
oberstløjtnant
se militære grader. ...Artikel i Den Store Danske
Rungsted
bebyggelse på Øresundskysten, øst for Hørshol ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
PVind
18/07/2011
  • Læst 381 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki