Dansk Biografisk Leksikon

Ulrich Sandberg

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Ulrich Sandberg,  23.3.1552-29.9.1636, ritmester. Født på Isgård, død i Viborg, begravet sst. (domk.). S. gik tre år i Århus skole og tjente derpå den holstenske adelsmand Jørgen Sested og flere fremmede fyrster: greverne Günther og Jürgen af Barby, kurfyrst August af Sachsen og pfalzgreve Johan Casimir. 1578–81 var han dansk hofjunker og havde siden Senjen (1591–98) og Lundenæs len (1603–36); fra 1586 var han desuden forlenet med en del af kronens ejendomme (bl.a. det nuværende Femmøller) på Mols. 1609 blev han ritmester for den ålborgske fane af adelens rostjeneste og kæmpede i spidsen for denne i Kalmarkrigen, bl.a. ved Nylöse 10.6. og ved Valda kirke 21.9.1611. Christian IV værdsatte ham som en god officer, tog ham 1611 til fadder for hertug Ulrik og tildelte ham 1616 på Koldinghus den nystiftede ridderorden den væbnede arm. 1620 tog han på grund af alder afsked fra sin ritmestercharge. Han havde med sine to hustruer 21 børn, hvoraf elleve overlevede ham. -S. arvede efter sin morbror Morten Krabbe 1566 Bøgsted (Vennebjerg hrd.), efter sin far Kvelstrup (Mols hrd.), med sin 1. hustru fik han Sehestedslægtens stamsæde Vellingshøj (Vennebjerg hrd.); en tid var han medejer af Løjstrup (Galten hrd.) og Vedø (Sønderhald hrd.). Hans jordegods takseredes 1625 til 1138 tdr. htk.

Familie

Forældre: Anders Christiernsen S. til Kvelstrup m.m. (død 1567) og Gertrud Tygesdatter Krabbe til Vedø (1519–1602). Gift 1. gang 6.9.1584 i Viborg med Birgitte (Sehested), født 22.2.1560, begr. 26.2.1594 i Tved, d. af Malte Jensen (Sehested) til Holmegård m.m. (1529–92) og Sophie Clausdatter Bille (1529–87). Gift 2. gang 27.9.1601 på Bjersgård med Anne Gyldenstierne, begr. 16.12.1657 i Kbh., d. af Mogens G. til Bjersgård m.m. (ca. 1548–1621) og Helle (Helvig) Ebbesdatter Ulfeldt (død 1608). - Far til Anders S.

Bibliografi

Kronens skøder I,udg. L. Laursen, 1892. – Danm.s adels årbog XVIII, 1901 445. Hans Vandel: Ligprædiken over U. S., [1636]. N. Nielsen i Fra Randers amt XII, 1918 III.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Sachsen
den sydøstligste af Tysklands nye delstater, ...Artikel i Den Store Danske
Ulrik
1611-1633, hertug, søn af Christian 4. Forsøg ...Artikel i Den Store Danske
Femmøller
lokalitet i Mols Bjerge 8 km nordvest for Ebel ...Artikel i Den Store Danske
Koldinghus
tidligere kongeligt slot i Kolding, formentli ...Artikel i Den Store Danske
Kalmarkrigen
krig mellem Danmark og Sverige 1611-13. Danmark ...Artikel i Den Store Danske
rostjeneste
(1. led af ty. Ross 'hest'), adelens pligtige v ...Artikel i Den Store Danske
Bøgsted
hovedgård med 230 ha skov (1995) 6 km øst for H ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
COBA
18/07/2011
  • Læst 455 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki