Dansk Biografisk Leksikon

Asger Grandjean

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Asger Grandjean, Asger Emil Valdemar Grandjean,  26.1.1889-3.12.1948, søofficer. Født i Kbh. (Jakobs), død sst., begravet sst. (Holmens). G. blev kadet 1905, sekondløjtnant 1909, premierløjtnant 1910, kaptajn 1919, orlogskaptajn 1925, kommandørkaptajn 1931 og kommandør 1937. Efter togter med søværnets skibe blev han 1915 uddannet som marineflyver og fik 1916 certifikat som fiyvebådsfører. 1916-17 var han på studieophold i USA. 1919 blev G. chef for flyvebådsstationen, 1923 fungerende chef og 1925 chef for marinens flyvevæsen, en stilling han havde frem til 1945. G. var udkommanderet som chef 1925 for mineskibet Lossen og 1933 for inspektionsskibet Fylla på fiskeriinspektion ved Island. Bortset herfra kom hans hovedvirke til at ligge inden for det maritime luftvåben som han må betragtes som grundlæggeren af i Danmark. Han var 1919-20 medlem afkommissionen vedrørende postbesørgelse med luftfartøjer og af luftfartkommissionen 1919-26, ligesom han var med til at forberede statens lufthavn i Kastrup 1920-24. I perioden 1919-30 var han med i de danske delegationer der afsluttede luftfartsover-enskomster med andre lande. Tillige virkede han som konsulent i luftfartsspørgsmål for ministeriet for offentlige arbejder 1920-26 og var derefter medlem af luftfartsrådets forretningsudvalg 1926-40. 1941 blev han chef for flådestationen på Holmen og var i forbindelse med denne stilling tillige fra 1945 militær havnekommandant for København. Han fik afsked pr. 1.1.1949, men døde forinden. G. er en af dansk flyvnings pionerer og organisatorer, og hans interesse og arbejde for denne sag kom ikke alene søværnet til gode men også den civile luftfart. Han var 1919-20 formand for Søelieutenantselskabet og fra 1939 til sin død formand for Idrætsforeningen for søværnets officerer.

Familie

Forældre: grosserer Sophus Julius G. (1848-1906) og Anna Marie Carlson (1857-1905). -16.7.1921 i Kbh. (Holmens) med Hedwig Alvine Auguste (Ulla) Haak, født 9.8.1898 i Bredow ved Stettin (gift 1 . gang 1917 med forfatteren Hermann Rudolph Heil, født 1894; ægteskabet opløst 1921), d. af kobbersmed Wilhelm H. (1849-1901) og Antonie Benigna Rosalie v.Düringshofen (1853-1924).

Udnævnelser

R. 1926. DM. 1933. K.2 1938.

Ikonografi

Buste af V. Gustafson, 1931. Foto.

Bibliografi

P. Ipsen i Tidsskr. for søvæsen, 1949 31f. G. de Lichtenberg sst. 1974 226-36. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Holmen
tidligere orlogsværft og flådebase i Københav ...Artikel i Den Store Danske
premierløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
sekondløjtnant
(af fr. 'andenløjtnant'), inden for militær yngste v ...Artikel i Den Store Danske
certifikat
(af lat. certificatum ), vidnesbyrd; attest; bevisd ...Artikel i Den Store Danske
orlogskaptajn
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
Lossen
Lynx , stort stjernebillede uden klare stjerne ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HCBj
18/07/2011
  • Læst 458 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki