Dansk Biografisk Leksikon

Christian F. Scheller

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Christian F. Scheller, Christian Frederik Scheller,  16.4.1849-1.3.1917, søofficer. Født i Blovstrød, død i Kbh., begravet i Birkerød. S. blev kadet 1864, sekondløjtnant 1870, premierløjtnant 1872, kaptajn 1885, kommandør 1898 og kontreadmiral 1905. Som kadet var han 1869–70 med fregatten Sjælland i Middelhavet og var med til Suez-kanalens åbning. Han var derefter jævnlig til søs, både i orlogs- og koffardifart, bl.a. 1876–77 med fregatten Jylland til Vestindien og 1877–78 med korvetten Dagmar til Middelhavet. 1879–82 var S. i fransk tjeneste. Efter sin hjemkomst var han 1884–86 chef for Mærkevæsenets opmålingsskib og førte 1887–91 postdampskib mellem Korsør og Kiel. 1892 blev S. adjudant hos kong Christian IX der satte så megen pris på ham, at han forblev i denne stilling til 1905. S. var dog i dette tidsrum jævnlig udkommanderet, således 1894 og -97 chef for kongeskibet Dannebrog, 1898 for skonnerten Ingolf, skoleskib for underofficerselever, 1901 for panserskibet Tordenskiold og 1902 for Herluf Trolle, begge i eskadre. 1906, -08 og -09 var han chef for øvelseseskadren. Han fik sin afsked ved opnået aldersgrænse 1911, men stillede sig til rådighed under første verdenskrig og fungerede som chef for kadetskolen 1915. – S. var en dygtig sømand og officer, særlig fremragende som skibschef, mindre som eskadrechef, et elskværdigt menneske med en sjælden evne til at omgås alle, lige fra de højeste til den jævne sømand. Han var en virksom mand, gjorde sig bemærket i Søelieutenant-selskabet og udgav 1913 en udmærket dansk-fransk og fransk-dansk marineordbog. Efter sin afsked overtog han stillingen som bibliotekar ved kadetskolen. 1901–07 var han formand for Søofficersforeningens bestyrelse, 1906–15 formand for Alliance française, 1907 Danmarks delegerede på fredskongressen i Haag og n.å. på Londonkonferencen.

Familie

Forældre: sognepræst Georg Christian S. (1814–68) og Henriette Elisabeth Christine Bruhn (1822–93). Gift 6.11.1882 i Rønninge med Inga Frederikke Christiane Sigismunda Mylius, født 9.11.1853 på Estruplund, død 21.3.1915 i Kbh., d. af kammerherre Sigismund Wolf Veit M., senere til Rønningesøgård (1823–85) og Anna Marie Elisabeth Benzon (1829–1901).

Udnævnelser

R. 1888. DM. 1898. K.2 1904. K.1 1908.

Ikonografi

Tegning. Foto.

Bibliografi

Berl.tid. 2.3.1917. Flrode] Ftroda] i Tidsskr. for søvæsen LXXXIX, 1918 365f. Søelieutenant-selsk. 1784–1934, 1934. H. E. Foss: Søofficers-foren, gennem 75 år, 1934 100. Henri Konow: Erindr. I, 1966.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
kontreadmiral
(1. led af fr. contre 'mod, i nærheden af'; se ...Artikel i Den Store Danske
Ingolf
Ingolf Christian Frederik Knud Harald Gorm Gust ...Artikel i Den Store Danske
bibliotekar
fagligt uddannet biblioteksmedarbejder, i Danmar ...Artikel i Den Store Danske
Blovstrød
tidligere landsby 2 km øst for Allerød; 2169 ...Artikel i Den Store Danske
Herluf Trolle
14.1.1516-25.6.1565, dansk rigsråd og admiral ...Artikel i Den Store Danske
premierløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
sekondløjtnant
(af fr. 'andenløjtnant'), inden for militær yngste v ...Artikel i Den Store Danske
Vestindien
især i historisk og kolonial sammenhæng benyttet ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
ThTopJ
18/07/2011
  • Læst 493 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki