Dansk Biografisk Leksikon

Cornelius Wleugel

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Cornelius Wleugel,  16.10.1764-22.1.1833, søofficer. Født i Kbh. (Holmens), død sst. (Holmens), begravet sst. (Holmens). W. blev volontær kadet 1770, kadet 1778, månedsløjtnant 1782, sekondløjtnant s.å., premierløjtnant 1789, kaptajnløjtnant 1796, kaptajn 1803, kommandørkaptajn 1810, kommandør 1815 og kontreadmiral 1828. – W. blev 1786 fritaget for anden tjeneste for at gå faderen til hånde ved dokkens hovedreparation, og 1791 ansattes han som interimsekvipagemester. 1796-99 var han indrulleringsofficer i Moss i Fredrikshalds distrikt. 1797 fik han orlov for at føre etatsråd F. de Conincks skib Caninholm på en rejse til Portsmouth og tilbage. 1798 var han med orlogsskibet Oldenburg på konvojrejse til St. Helena. 1799-1801 var han næstkommanderende i fregatten Havfruen i eskadre til Middelhavet under kaptajn Jost van Dockum 1802 var han chef for briggen Nidelven, 1804 for fregatten Frederiksværn som vagtskib i Sundet og 1807 for blokskibet Mars ved Kbh. 1807-08 var han på Trekroner, 1808 chef for Det asiatiske kompagnis armerede skib Cronprintzen ved Kbh.s defension og 1808-09 for stykprammen Søløven. 1809-12 var W. med i den danske auxiliærstyrke på Schelden som chef for linjeskibet Dantzig. 1813 tiltrådte han sin gamle chefpost i Søløven. 1814-16 var han meddommer i kadetskibet. 1826 blev han chef for 1. division. W. beskæftigede sig med marinehistoriske studier og var medlem af Det kgl. danske selskab for fædrelandets historie og sprog.

Familie

Forældre: kaptajnløjtnant, senere admiral Johan Peter W. (1736-1825) og Maria S. Schumacher (1744-90). Gift 1. gang 25.11.1802 i Kbh. (Holmens) med Juliane Marie Holmskiold (ved dåben Holm), født 14.1.1779 i Kbh. (Helligg.), død 31.3.1814 sst. (Holmens), d. af konferensråd, senere gehejmeråd Theodor H. (1731-93) og Sophia M. v. Schrødersee (1746-1,801). Gift 1. gang 16.9.1815 i Kbh. (Holmens) med Antoinette Magdalene Dorrien, født 28.10.1781 i Odense, død 14.8.1862 i Valby (Garn.), d. af generalmajor Liebert Hieronymus D. (1742-1814) og Margaretha Catharina Adrian (1744-95, gift 1. gang 1768 med bogholder, senere bogtrykker Christian Gormsen Biering, 1731-76). - Bror til Peter Johan W.

Udnævnelser

R. 1815.

Ikonografi

Pastel. Tegn. Silhouetklip (Kgl. bibl.).

Bibliografi

Jens Schanche Vleugel i Pers. hist. t. 9. r. V, 1932 34-40. Olav Bergersen: Nøytralitet og krig II, Oslo 1966.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
sekondløjtnant
(af fr. 'andenløjtnant'), inden for militær yngste v ...Artikel i Den Store Danske
månedsløjtnant
gammel betegnelse for en reserveløjtnant i den dansk ...Artikel i Den Store Danske
kaptajnløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
premierløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
Oldenburg (Slesvig-Holsten)
by på halvøen Wagrien 45 km nordvest for Lübeck ...Artikel i Den Store Danske
kontreadmiral
(1. led af fr. contre 'mod, i nærheden af'; se ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
PIpsen
18/07/2011
  • Læst 388 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki