Dansk Biografisk Leksikon

Fritz Thomsen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Fritz Thomsen,  22.4.1864-13.9.1935, søofficer. Født i Kbh. (Garn.), død på Montebello ved Helsingør, begravet i Kbh. (Ass.). T. blev kadet 1880, sekondløjtnant 1885, premierløjtnant 1888 og kaptajn 1903. Efter et togt til Middelhavet 1889–90 og forskellige togter i hjemlige farvande var han 1894–97 i fransk tjeneste, derefter atter i Middelhavet 1898–99 med fregatten Fyen, 1900–03 skoleofficer ved søofficersskolen og de tilsvarende somre med kadetskibet. Efter et togt som næstkommanderende med krydseren Hekla til Island tog han 1904 sin afsked. 1905–12 var han redaktør af Nationaltidendes søfartsafdeling og sekretær ved Kgl. dansk yachtklub, en kort tid officiel hofreporter. 1902–11 var han personalhistorisk medarbejder ved Tidsskrift for Søvæsen. 1912 modtog han ansættelse som kaptajn i siamesisk orlogstjeneste hvor han 1915 avancerede til kommandør og direktør for søkortarkivet i Bangkok og 1922 til kontreadmiral og generaldirektør for den siamesiske marines hydrografiske departement (opmålings-, fyr- og vagervæsen). 1926 forlod han siamesisk tjeneste og tog ophold i Paris hvorfra han jævnlig aflagde besøg i sit fædreland. Både i Siam og Paris vandt han sig venner ved sin store venlighed og hjælpsomhed mod alle danske. Han var en livlig, velbegavet og repræsentativ officer.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere oberstløjtnant i infanteriet Fritz Christian Martin T. (1840–1931) og Engel Cathrine Nicoline Metzgen (1843–96). Gift 1. gang 7.3.1890 i Kbh. (Holmens) med Anna Louise Elna Stiernholm, født 6.9.1870 i Kbh. (Garn.) (gift 2. gang 1904 med norsk gesandt i Kbh., senere i Washington Ove Gude, 1853–1910, gift 1. gang 1880 med Louise Ridley Egeberg, 1856–1900), d. af general Frederik S. (1822–79) og Augusta F. v. Schoultz (1833–1910). Ægteskabet opløst. Gift 2. gang 24.9.1897 i Kbh. (Slotsk.) med kgl. skuespiller Emma Alice Nielsen, f. Lange (Emma T.), født 21.11.1863 i Kbh. (Helligg.), 15.1.1910 sst., d. af translatør, krigssekretær Carl Vilhelm L. (1820–75) og Dorothea Stibolt (1833–98). Gift 3. gang 11.12.1912 i Paris med Martha Poskitt, født 4.11.1886 i Riga (gift 1. gang med vekselerer Knud Iversen, født 1882), d. af skibsreder James P. og hustru f. Carøe.

Udnævnelser

R. 1916. DM. 1922. K.2 1926.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Interview i Nationaltid. 6.11.1915. [Th.] T[opsøe]-J[ensen] i Tidsskr. for søvæsen CVI, 1935 536–38. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.77).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
premierløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
generaldirektør
(lat. general- + fr.-lat. direktør ), ledende dir ...Artikel i Den Store Danske
kontreadmiral
(1. led af fr. contre 'mod, i nærheden af'; se ...Artikel i Den Store Danske
Hekla
vulkan på Sydisland og den mest kendte islandske ...Artikel i Den Store Danske
Bangkok
... Krung Thep , hovedstaden i Thailand belig ...Artikel i Den Store Danske
sekondløjtnant
(af fr. 'andenløjtnant'), inden for militær yngste v ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
ThTopJ
18/07/2011
  • Læst 411 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki