Dansk Biografisk Leksikon

Hans Herman Grove

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Hans Herman Grove, Hans Herman Steffen Grove,  27.12.1814-17.8.1866, søofficer, marineminister. Født i Kbh, (Holmens), død i Montreux i Schweiz, begravet sst. G. blev kadet 1826 og sekondløjtnant 1833. Efter nogle togter til orlogs var han 1837 styrmand i en vestindiefarer og gik i nov. 1839 atter ud som styrmand med en skonnertbrig Lovise Adelaide. April n.å. overtog han i New Orleans kommandoen over denne, gik til Middelhavet og derfra til Hamburg hvor han afleverede skonnertbrig; gen i dec. s.å. Han forfremmedes til premierløjtnant 1841 og var s.å. på opmåling i Kattegat hvor han fandt og opmålte den grund der opkaldtes efter ham, Groves flak. 1842-44 førte han briggen Johan Frederik til Ostindien og Batavia. Af kommercekollegiet var han instrueret om på Java at søge forbindelse med John Burd og Mads Lange for at undersøge muligheden af at erhverve Bali som dansk besiddelse. Under treårskrigen var G. 1848-49 chef for dampskibet Caroline Amalie, 1849 med linieskibet Skiold og 1850 næstkommanderende i korvetten Valkyrien. 1851 var han chef for kongens dampskib Ægir, forfremmedes s.å. til kaptajnløjtnant, var 1852-55 krydstoldinspektør på østkysten, 1858-61 takkelmester og 1861-62 chef for korvetten Heimdal til Vestindien og Venezuela. Her fik han under en revolution lejlighed til under meget kritiske forhold at optræde værdigt og bestemt, og senere på togtet ydede han virksom assistance til et i Vestindien strandet engelsk linieskib Conqueror hvorfor han modtog den engelske regerings tak. 1858-61 var han medlem af konstruktions- og regleringskommissionen, forfremmedes 1861 til orlogskaptajn og blev 1863 ekvipagemester på Nyholm. I krigsåret 1864 var han chef for fregatten Sjælland i Østersøeskadren og flagkaptajn hos eskadrechefen, admiral C. van Dockum, under hvis kommando han deltog i affæren ved Rügen 17.3. S.å. blev han medlem af Kbh.s havneråd, og 6.11.1865 indtrådte han som marineminister i ministeriet Frijs og var som sådan med til at underskrive den reviderede grundlov. Hans helbred var imidlertid undergravet; for at søge helbredelse rejste han til Schweiz hvor døden indhentede ham. – G., var en særdeles velbegavet og dygtig sømand og officer der var almindelig afholdt og anset. Fra 1859 var han medlem af direktionen for sømandsstiftelsen Bombebøssen.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere kaptajn i flåden Johan Christian G. (1789-1834) og Wenniche Garmanri (1792-1849). Gift 31.12.1851 i Kbh. (Holmens) med Maren (Manna) Kirstine Johnsen, født 11.12.1834 i Rønne, død 1-5.1864 i Kbh. (Holmens), d: af købmand, skibsreder, senere engelsk vicekonsul Peter J. (1786-1850) og Maren Kirstine Sonne (1801-82). – Far til G. L. G. Bror til C. F.G.

Udnævnelser

R. 1848. DM. 1862. K.2 1864. K.1 1866.

Ikonografi

Tegnet som ung af Vilh. Pedersen. Afbildet på træsnit af ministeriet Friis, 1865, af H. P. Hansen. Træsnit 1866 efter tegn. af H. Olrik. Foto.

Bibliografi

J. U. A. Holm: Korvetten Heimdals togt 1861-62, 1863. III. tid. 26.8.1866.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Bombebøssen
københavnsk stiftelse til gavn for gamle søfolk, ...Artikel i Den Store Danske
Caroline Amalie
1796-1881, dansk dronning. Den smukke auguste ...Artikel i Den Store Danske
Venezuela
forbundsrepublik i det nordlige Sydamerika. Bef ...Artikel i Den Store Danske
Kattegat
farvandet mellem Jylland, Sjælland og Sverige; c ...Artikel i Den Store Danske
Montreux
schweizisk by i kantonen Vaud ved Genèvesøens ...Artikel i Den Store Danske
Ostindien
ældre betegnelse for et ikke nærmere afgrænset o ...Artikel i Den Store Danske
Heimdal
oldn. Heimdal(l)r , gud i nordisk mytologi . H ...Artikel i Den Store Danske
Frijs
slægten Frijs, se Friis . ...Artikel i Den Store Danske
Hamburg
(da. Hamborg ), storby i Nordtyskland ved El ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
ThTopJ
18/07/2011
  • Læst 474 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki