Dansk Biografisk Leksikon

Ivar Norden Sølling

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Ivar Norden Sølling,  25.4.1841-12.2.1925, søofficer. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet sst. (Holmens). S. blev kadet 1855, løjtnant med kongens æressabel 1862, premierløjtnant 1868 og kaptajn 1880. I krigsåret 1864 var han med linjeskibet Skjold, deltog i affæren ved Rügen 17.3. og var n.å. med fregatten Niels Juel til Middelhavet. I de følgende år var han jævnlig udkommanderet på forskellige togter, afbrudt af tjeneste som fører af postdampskib Korsør-Kiel 1880–81 og fyr- og vagerinspektør 1881–85. 1888 havde han sit sidste søtogt som chef for skonnerten Fylla som stationsskib ved Island og Færøerne. 1889 afgik han fra søetaten med kommandørs karakter og udnævntes til overlods i vestlige distrikt hvilket embede han beklædte, indtil det ved omordningen af lodsvæsenet blev nedlagt 1912. S. var en djærv og dygtig mand der gennem sin tjeneste som søofficer havde fået interesse for fiskerne og fiskeriet. Han var præsident for Dansk fiskeriforening 1902–13 og formand i komiteen til ordning af den skandinaviske fiskeriudstilling og 4. internationale fiskerimøde i Kbh. 1912. Fra 1878 til sin død havde han sæde i sømandsstiftelsen Bombebøssens direktion, 1902–24 som dens formand. Han fortsatte her det af bedstefaderen begyndte filantropiske arbejde med stor interesse gennem næsten et halvt århundrede og havde den glæde at se stiftelsen vokse i velstand og flytte ind i sin nye bygning i Overgaden oven vandet.

Familie

Forældre: fuldmægtig, senere toldkontrollørjustitsråd Erik Norden S. (1802–79) og Mathilde Erasmine Henriette Frederikke Ammitzbøll (1813–75). Gift 12.5.1880 i Kbh. (Holmens) med Sofie Margrethe Deuntzer, født 20.10.1851 i Kbh. (1 rin.), død 25.7.1925 sst., d. af arkitekt og murermester Johan Jakob D. (1808–75) og Sophie Margrethe Kornbech (1815–92); søster til J. H. D. – Sønnesøn af Peter N. S.

Udnævnelser

R. 1880. DM. 1898. K.2 1905. K.1 1912.

Ikonografi

Tegn. af A. Jerndorff, 1877. Foto.

Bibliografi

[Th.] T[opsøe]-J[ensen] i Tidsskr. for søvæsen XCVI, 1925 193–95. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
premierløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
Skjold
dansk sagnkonge, se skjoldunger . ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
ThTopJ
18/07/2011
  • Læst 450 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki