Dansk Biografisk Leksikon

Iver Hoppe

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Iver Hoppe,  2.9.1649-5.8.1693, søofficer. Født i Kbh, død sst., begravet sst. (Holmens k.). H., hvis far så vidt vides var en hollænder der havde nedsat sig i KM., var fra 1669 i hollandsk tjeneste; 1675 blev han antaget som kommandørkaptajn i dansk tjeneste. Han var 1677 chef for orlogsskibet Fredericus Tertius og deltog under Niels Juel i slaget i Køge bugt. Senere s.å. overførte han kongen fra Rügen til Kbh. og havde hårdt vejr på rejsen; et lille forgyldt varpanker på Rosenborg med et vers af Thomas Kingo fortæller om denne rejse. N.å. forfremmedes han til schoutbynacht og i nov.s.å. var han chef for en lille eskadre i Sundet. 1679 var han chef for orlogsskibet Mars og divisionschef i admiral Christian Bielkes eskadre der blokerede Elben; efter Bielkes hjemrejse førte H. den følgende vinter kommandoen over de på Elben stationerede skibe. 1680 blev han inspektør i Nyboder, assessor i admiralitetskollegiet 1681. 1684 blev han viceadmiral og var s.å. og 1686 chef for en eskadre til Elben i anledning af stridigheder med Hamburg. Nov.1687 sendtes han til St. Thomas med en lille eskadre på tre skibe for at indsætte A. Esmit som guvernør, men samtidig foreløbig holde ham under observation. Da Esmit imidlertid anonymt havde udfærdiget et "skælmisk og usandfærdigt Klageskrift" mod H., lod denne ham afsætte, fængsle og om bord i sit flagskib Maria føre til Danmark som arrestant. 1688 udnævntes han til admiralitetsråd, og n.å. var han eskadrechef i flåden under Niels Juel med sit flag hejst i orlogsskibet Trekroner.

Familie

Forældre: købmand og brygger Hans H. (1599–1666) og Karen Iversdatter Bruun. Gift 10.4.1680 i Glückstadt med Margrethe Elisabeth v. Boye (gift 1. gang med Schumacher), født ca. 1649, død 29.5.1719 i Kbh. (Holmens). – Far til Frederik H.

Bibliografi

L. Bobé: Bremerholm kirke og Holmens menighed, 1920 270f. Kay Larsen: Dansk Vestindien 1666–1917, 1928 49–52. O. Bergersen: Fra Henrik Bielke til Iver Hvitfeldt II, Trondheim [1953].

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
viceadmiral
(lat. vice- + arab. admiral ), næstøverste gr ...Artikel i Den Store Danske
Nyboder
længehusbebyggelse i København nord for midde ...Artikel i Den Store Danske
Rosenborg
grever af Rosenborg , arvelig adelstitel, der ...Artikel i Den Store Danske
divisionschef
(se division ), leder af en militær division. ...Artikel i Den Store Danske
Elben
tjekkisk Labe , en af hovedfloderne i Mellemeur ...Artikel i Den Store Danske
schoutbynacht
(af nederl. schout-bij-nacht 'kontreadmiral ...Artikel i Den Store Danske
Hamburg
(da. Hamborg ), storby i Nordtyskland ved El ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
ThTopJ
18/07/2011
  • Læst 572 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki