Dansk Biografisk Leksikon

Johan Christopher Hoppe

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Johan Christopher Hoppe,  2.3.1772-23.11.1835, søofficer. Født i Kbh. (Holmens), død sst. (Helligg.), begravet sst. (Ass.). H. blev kadet 1784, sekondløjtnant 1789, premierløjtnant 1797, kaptajnløjtnant 1806, kaptajn 1811, kommandørkaptajn 1817 og kommandør 1828. – 1789 var han med fregatskibet Gerner til Marokko og ledsagede chefen, kaptajn P. Løvenørn på ambassaderejsen til kejseren af Marokko. 1792–93 havde han orlov i ca. syv måneder for at studere i Norge; 1797–98 var han med fregatten Najaden i eskadren under Steen Bille i Middelhavet og deltog i affæren ved Tripolis 15.5.1797. 1801 deltog han om bord i orlogsskibet Sjælland i slaget på Reden 2.4. Ved krigsudbruddet 1807 blev han ansat på batteriet Prøvestenen, 1808 som chef for flådebatteri nr. 1 ved Kastrup knæ, 1809 ved kanonbådsflotillen ved Kbh. og 1810–11 som næstkommanderende på fæstningen Christiansø og chef for kanonbådsdivisionen sst. 1811–13 var H. chef for kanonbådsdelingerne i Køge og Faxe bugt. Her udmærkede han sig ved stadige kampe med større og mindre engelske skibe og blev gentagne gange af kontreadmiral J. C. Krieger fremhævet for udvist mod, konduite og tapperhed. 1818 var han chef for fregatten Nymphen til Middelhavet og hjembragte en del af Bertel Thorvaldsens kunstværker. 1827 foretog han en rejse til Island, 1833 blev han divisionschef, men søgte n.å. sin afsked som han fik med kontreadmirals karakter.

Familie

Forældre: højesteretsassessor, senere konferensråd Peder H. (1727–78) og Elisabeth Holst (1740–73). Gift 24.2.1793 i Trondhjem med Johanne Magdalene Fjeldsted, døbt 15.5.1776 i Talvig, Vest-Finmarken, død 17.6.1832 i Kbh. (Helligg.), d. af amtmand, senere stiftamtmand og generalpostdirektør Torkel Jonsson F. (1741–96) og Anna Birgitte Wildenrath (1751–1810).-Far til Torkild H.

Udnævnelser

Kammerherre 1817. – R. 1813.

Ikonografi

Min. af Cornelius Høyer fra 1790erne (Fr.borg).

Bibliografi

Archiv for søvæsen VIII, 1836 tillæg 26f.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
premierløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
kaptajnløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
Prøvestenen
sømilitært batteri i København anlagt i 1713 i Ø ...Artikel i Den Store Danske
divisionschef
(se division ), leder af en militær division. ...Artikel i Den Store Danske
Marokko
kongerige i det nordvestlige hjørne af Afrika. L ...Artikel i Den Store Danske
Christiansø
(efter Christian 5. ), beboet klippeø i Øs ...Artikel i Den Store Danske
kontreadmiral
(1. led af fr. contre 'mod, i nærheden af'; se ...Artikel i Den Store Danske
sekondløjtnant
(af fr. 'andenløjtnant'), inden for militær yngste v ...Artikel i Den Store Danske
Steen Bille
Steen Andersen Bille , 22.8.1751-15.4.1833, dan ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
ThTopJ
18/07/2011
  • Læst 445 gange

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki