Dansk Biografisk Leksikon

Wolfgang Kaas

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Wolfgang Kaas,  10.4.1724-15.4.1778, søofficer. Født i Korsør, død i Kbh., begravet sst. (Holmens). K. blev kadet 1740, sekondløjtnant 1743, premierløjtnant 1746, kaptajnløjtnant 1754, kaptajn 1758, kommandørkaptajn 1767, kommandør 1769 og kontreadmiral 1777. Han var 1746 med orlogsskibet Oldenborg i eskadren under Ulrik Danneskiold-Samsøe til Algier og blev 1751 ekvipagemester på Nyholm og n.å. ekvipagemester på Gammelholm, havnemester i Kbh. og medlem af havnekommissionen 1751–70. 1755–68 var han medlem af konstruktionskommissionen. 1761 blev tilsynet med dokken og havnens opmudring overdraget ham, og han blev 1765 medlem af kommissionen til søtøjhusets endelige adskillelse fra landetaten. 1768 overtog han stillingen som Holmens chef, men måtte allerede i okt. 1770 afgå fra denne stilling på grund af Algier-eskadrens mangelfulde udrustning og bombarderskibenes svaghed. 1769–70 sad K. i den vigtige kommission til flådens forøgelse. 1772–73 var han hvervningschef i Kbh., 1774–75 interimschef for Frederiksværns værft og blev 1776 atter Holmens chef, en stilling hvori han med sit grundige kendskab til Holmen gjorde god fyldest til sin død. Fra 1776 var han atter medlem af havnekommissionen og af defensionskommissionen.

Familie

Forældre: sekondløjtnant, senere kaptajnløjtnant Ahasverus K. (1693–1744) og Anna Birgitte Scheen (1696–1765). Gift 1. gang 1753 (kopulationsafgift (Nic.) 7.11.) med Dorothea Lassen, født ca. 1734, begr. 18.4.1760 i Kbh. (Holmens). Gift 2. gang 30.10.1761 i Kbh. (Petri) med Frederikke Amalie Hagen, født 2.9.1743 i Kbh. (Petri), død 23.2.1831 sst. (Trin.), d. af apoteker Bernhard H. (1696–1747) og Anna Margrethe Cøllner (1714–48).

Ikonografi

Maleri (Fr.borg).

Bibliografi

Danm.s adels årbog XXXIV, 1917 260.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Holmen
tidligere orlogsværft og flådebase i Københav ...Artikel i Den Store Danske
Gammelholm
bydel i København, opført på det tidligere orlog ...Artikel i Den Store Danske
premierløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
sekondløjtnant
(af fr. 'andenløjtnant'), inden for militær yngste v ...Artikel i Den Store Danske
Algier
(fr. Alger , arab. al-Jazair 'øerne'), hoveds ...Artikel i Den Store Danske
ekvipagemester
søofficer, der i sejlskibstiden ledede udrustningen ...Artikel i Den Store Danske
kaptajnløjtnant
se militære grader . ...Artikel i Den Store Danske
kontreadmiral
(1. led af fr. contre 'mod, i nærheden af'; se ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
ThTopJ
18/07/2011
  • Læst 411 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki