Dansk Biografisk Leksikon

Kaspar Rostrup

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Kaspar Rostrup, Søren Kaspar William Rostrup,  2.8.1845-7.1.1911, håndværker. Født i Kbh. (Trin.), død sst., begravet sst. (Ass.). R. blev student 1863 fra Borgerdydskolen i Kbh., cand. jur. 1869 og senere overretssagfører. Han opgav dog hurtigt den juridiske løbebane og trådte ind i faderens forretning som han overtog ved dennes død 1886. Han nærede levende interesse for håndværkets forhold, navnlig kunsthåndværkerstandens uddannelse og organisation, og dette førte ham 1889 ind i snedkerlavets bestyrelse hvor han 1898 blev oldermand. Blandt de mange tillidsposter han beklædte var også formandspladsen i Haandværkerforeningen og bestyrelsespladser i Industriforeningen og i Fællesrepræsentationen for dansk håndværk og industri. Inden for denne havde man i nogle år interesseret sig for spørgsmålet om dannelsen af en egentlig arbejdsgiverorganisation, og da entreprenør Niels Andersen (1835–1911) 1896 fik oprettet en sådan opstod der nogen misstemning inden for fællesrepræsentationen, og for denne var R. ordfører. Den gav sig bl.a. udslag i en polemik i Dannebrog, men både Niels Andersen og R. var realiteternes mænd, og 1898 fuldbyrdedes fredsslutningen mellem de to organisationer ved at et større antal af fællesrepræsentationens provinsforeninger sluttede sig til Arbejdsgiverforeningen af 1896 som derefter fik navnet Dansk arbejdsgiver- og mesterforening, og for denne blev Niels Andersen formand og R. næstformand. Virksomheden i arbejdsgiverforeningen lagde stærkt beslag på R. Da den store lockout 1899 var begyndt rejste Niels Andersen af helbredsgrunde til Ems, og R. varetog formandsforretningerne og var arbejdsgivernes ordfører i fællesudvalget til afgørelse af arbejdsstridigheder. Ved Niels Andersens tilbagetræden 1907 overtog R. formandspladsen som han beklædte til sin pludselige død. I hans periode faldt litografkonflikten 1908 hvor arbejderne for første gang standsede den borgerlige presse. I den anledning nedsatte indenrigsminister Sigurd Berg fællesudvalget af 17.8.1908 i hvis arbejde R. tog ivrigt del, og som førte til oprettelsen af den faste voldgiftsret, afløseren for Den permanente voldgiftsret fra 1900, og indførelse af forligsinstitutionen. Endvidere påbegyndtes under R.s formandskab opførelsen af Arbejdsgiverforeningens bygning Vestervoldgade 113 som først toges i brug efter hans død. Ved hans død skrev Niels Andersen bl.a. at han "var ærlig og loyal overfor divergerende Opfattelser, med et klart Blik for Sagens Vigtighed, med rolig Beredvillighed til at se bort fra alle uvedkommende Etikettespørgsmaal".

Familie

Forældre: snedkermester Nicolai Peter R. (1806–86) og Bodil Hansdatter (1806–79). Gift 4.4.1873 i Kbh. (Helligg.) med Vitta Kristiane Barfod, født 4.2.1850 i Næstved, død 15.5.1891 i Kbh. (Helligg.), d. af kateket i Næstved, senere sognepræst i Lille Lyngby og Ølsted Peter Marius B. (1813–89) og Katinka Elisa Petrea Ringsted (1812–89). – Far til Egill R.

Udnævnelser

R. 1898.

Ikonografi

Træsnit 1893 efter foto. Mal. af Knud Larsen, 1906 (Hånd-værkerforen., Kbh.). Tegn. af A. Andreasen, 1907. Litografi af Harald Jensen, 1909. Tegn. (Kgl. bibl.). Buste af P. Bentsen Pedersen, 1911. Mal. af H. Vedel, 1915 (Da. arbejdsgiverforen.). Foto.

Bibliografi

Niels Andersen m.fl. i Arbejdsgiveren XII, 1911 17–23 33–38. Tidsskr. for industri XII, s.å. lf. Medlemsblad for håndværkerforen. i Kbh. XII, s.å. 5–10 13–15. Sophus Agerholm og Anders Vigen: Arbejdsgiverforen. gennem 25 år 1896–1921, 1921. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Læs også om Kaspar Rostrup i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Kaspar Rostrup
Kaspar Rostrup
1845-1911, dansk overretssagfører og snedkerm ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
overretssagfører
jurist, der i tiden mellem Sagførerloven af 1868 ...Artikel i Den Store Danske
mesterforening
sammenslutning af håndværksmestre inden for et eller ...Artikel i Den Store Danske
arbejdsgiver
fysisk eller juridisk person, som ansætter en eller ...Artikel i Den Store Danske
entreprenør
innovativ og kreativ person; iværksætter. Oprind ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
FHLau
18/07/2011
SoAg
18/07/2011
  • Læst 445 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki