Dansk Biografisk Leksikon

Johannes Bruhn

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Johannes Bruhn,  11.3.1868-2.4.1940, skibsbygger, direktør i Det norske Veritas. Født i Borris, Viborg amt, død i Oslo, bisat sst., Det ny krematorium. Efter at have fuldendt sin skolegang i Birkerød kostskole tog B. 1887 polyteknisk adgangseksamen, men fortsatte ikke studiet på Polyteknisk læreanstalt idet han for at få en mere praktisk uddannelse s.å. gik i skibsbyggeriære på Flensborg skibsværft. Her arbejdede han til 1889, hvorefter han rejste til Skotland og fuldendte sin uddannelse på Mackie & Thomsons værft i Govan samtidig med at han studerede ved Glasgows universitet, hvorfra han 1893 afgik som Bachelor of Science. S.å. beregnede han fpr Cunard Line kæmpeskibene Lusitania og Mauretania og foretog materialforsøg med den nye stålsort som ønskedes anvendt. 1895 blev han ansat som surveyor i Lloyds Register of British and Foreign Shipping og fik herved en indgående uddannelse i Lloyds' arbejdsmetoder ved undersøgelse af rapporter, udarbejdelse af fribordsberegninger og approbation af tegninger til skibe. Som assistent hos the chief ship surveyor fik B. senere som speciale at behandle de forslag, ved hvilke de almindelige regler ikke kunne anvendes og at udarbejde forslag til nye regler, hvilket blev mere og mere påkrævet fordi træskibenes tid var forbi. B. udførte et stort forsøgsarbejde med anvendelsen af stålkonstruktioner i skibe og deltog på Lloyds Registers vegne i et stort antal konferencer i udlandet om materialdimensioner og klassifikationsspørgsmål. Den måde hvorpå B. fjernede forældede bestemmelser og konstruktionsmetoder og ad videnskabelig vej skabte et pålideligt grundlag for bygnings-reglerne for skibe, netop på det tidspunkt da udviklingen var stærkest og mange nye typer dukkede op, gav ham en betydelig anseelse i alle fagkredse, og det er hans personlige indsats der præger de regler hvorefter der bygges skibe i hele verden. B.s videnskabelige arbejder er både præget af en overlegen teoretisk indsigt og af et sikkert praktisk greb, og det har derved været let for den praktiske skibsbygningsingeniør at drage nytte af dem. 1909 blev B. ansat som direktør i Det norske Veritas. 1914 repræsenterede han den norske regering ved Londonkonferencen om "Safety of Life at Sea", og 1917 udarbejdede han forslag til regler for passagerskibes vandtætte og ildsikre inddeling. B. udsendte en lang række videnskabelige publikationer hvoraf kan nævnes Some Points in Connection with ihe Stability of Ships, Some Geometry in Connection with the Stability of Ships, 1896, The Stresses at the Discontinuities in a Ship's Structure, 1899, Some Points in Connection with riveted Attachments in Ships. Methods of Estimating the Strength of Ships, 1905 og Geometri og Arkitektur, 1923, foruden talrige artikler i norske og engelske tidsskrifter og i Norges Handels- og Sjøfartstidende. – 1900 fik B. "The Institution of Naval Architecf's guldmedalje og fik senere flere arbejder prisbelønnede. 1902 blev han Doctor of Science ved Glasgow universitet.

Familie

Forældre: gårdejer, senere proprietær Ernst Peter Frederik Christian B. (1837–1919) og Birgitte Buck (1838–1925). Gift 10.7.1906 i Vejle med Karen Frantzen, født 28.7.1882 i Palmerston, New Zealand, død 17.5.1965 i Oslo, adoptivdatter af juveler, senere partikulier Carl F. (1838–1927) og Hanne Christensen (1850–1923).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
approbation
(af lat. approbatio ), godkendelse; samtykke. ...Artikel i Den Store Danske
Veritas
se Bureau Veritas , Det norske Veritas og klassi ...Artikel i Den Store Danske
Mauretania
(lat., af maurus 'mørk, maurer'), oldtidskongedømm ...Artikel i Den Store Danske
Glasgow
Skotlands største by, 580.900 indb. (2008), Grea ...Artikel i Den Store Danske
krematorium
(af lat. cremare 'brænde'), ligbrændingsanstalt, f ...Artikel i Den Store Danske
Science
internationalt naturvidenskabeligt tidsskrift, g ...Artikel i Den Store Danske
Flensborg
Flensburg , by i bunden af Flensborg Fjord i ...Artikel i Den Store Danske
Lusitania
britisk Atlanterhavsliner, der under 1. Verdens ...Artikel i Den Store Danske
Geometri
Geometri beskæftiger sig med beskrivelse og mål ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
PVind
17/07/2011
  • Læst 652 gange

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki