Dansk Biografisk Leksikon

Brix Michgell

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Brix Michgell, Brix Michael,  før 1609-før 22.7.1630 hvor hans bo indbetaltes til byfogeden i Roskilde, snedker, billedskærer. Brix Snedker, som han hyppigst kaldtes, blev optaget i Roskilde snedkerlav 1612 efter at have udført to mesterstykker, et træsur (skab) og en kiste. Allerede 1609 havde han dog leveret en prædikestol til Smørum kirke. I de følgende år leverede han ifølge kirkeregnskaber en række større og mindre arbejder til Roskildeegnens kirker, lalt må i det mindste seks altertavler og tretten prædikestole foruden en række stole og dørfløje være udgået fra hans værksted, en stor del verificeret gennem arkivalsk omtale eller signaturer. Af hans verdslige møbler findes et pragtfuldt skab på Nationalmuseet. De dygtigt gjorte snitværker med de maniererede figurer præges af den tyske senrenæssance som på dette tidspunkt dominerede i Kbh. og de andre Øresunds-byer, og hvis ypperste repræsentant var Statius Otto fra Lüneburg. Lensregnskaberne fra Roskildegård nævner ham endnu 1627, men snart efter må han være død, og i sine sidste år synes han i stigende grad at have søgt medhjælp hos andre billedskærere. Traditionerne fra Roskildeværkstedet førtes senere videre af Peder Jensen Kolding og hans Horsens-elever.

Familie

Familieforhold ukendte.

Bibliografi

Chr. Axel Jensen i Fra nationalmuseets arbejdsmark, 1928 49-60. Danm.s kirker. Sorø amt I, 1936; Kbh.s amt I-IV, 1944-51, Fr.borg amt IV, 1975-79.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Smørum
(1257 Smorhem af smør og -um ), stednavn knyt ...Artikel i Den Store Danske
Nationalmuseet
Danmarks kulturhistoriske centralmuseum med h ...Artikel i Den Store Danske
prædikestol
talerstol til prædiken og læsninger i en kirke. M ...Artikel i Den Store Danske
billedskærer
håndværker, der udformer figurer, relieffer og dekor ...Artikel i Den Store Danske
Peder Jensen Kolding
d. 1675, dansk billedskærer, der var aktiv fra 1 ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
BBoeg
18/07/2011
CAxJe
18/07/2011
  • Læst 351 gange

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki