Dansk Biografisk Leksikon

Christen Brøndum

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Christen Brøndum, Christen Antonsen Brøndum,  12.7.1777-12.8.1846, brændevinsbrænder. Født i Brøndum, Kollerup sg., Vester Han hrd, død i Kbh. (Trin.), begravet sst. (Ass.). B. kom som ung til Kbh. hvor han allerede 1809 var ejer af et brændevinsbrænderi i Prinsensgade. For dettes gode indretning indstilledes han i 1815 til offentlig opmuntring; om han end ikke fik den vidner dette dog om teknisk dygtighed på brænderiområdet, og da der 1812 indførtes en brændevinsbrændereksamen blev B. 1819 af øvrigheden beskikket til at give undervisning i faget. 1820 udgav han en af H. C. Ørsted gennemset Kort Undervisning i Kunsten at brænde Brændevin (2. udg. 1822), 1822 på Landhusholdningsselskabets opfordring Anvisning til at tillave Vin af Æbler og 1828 et skrift om Grundsætningerne for Ølbryggeriet med fortale af Ørsted og tilegnet Selskabet for naturlærens udbredelse, af hvilket B. var medlem. Hans brænderi med en kedel på ca. ti tdr. og fire mæskekar, hvert på ca. 28 tdr., var vistnok datidens største her i landet, og hans akvavit var datidens "Harald Jensen", ligesom hans navn mindes i De danske spritfabrikkers "B.s Snaps". - Samtidig med Christen B. virkede som brændevinsbrænder i større stil hans yngre halvbror Anders Antonsen Brøndum, døbt 13.2.1790 i Kollerup, død 17.7.1861 i Kbh., født i faderens 2. ægteskab. Anders B. tjente først 1796-1812 i Nørhalne i Biersted sogn, 1812 på Slettegård i Hjortdal sogn, blev 1813 indkaldt som soldat i Viborg og Kbh. og blev derefter brænderikarl hos broderen. Ved sparsommelighed og dygtighed svang han sig i vejret, blev 1818 forpagter og 1819 ejer af brænderiet Paradis i St. Kongensgade og senere også af brænderierne i Store kro i Lyngby, Roskilde kro og Bagsværd kro, ligesom han anlagde et af de første dampbrænderier i landet. I forbindelse med brænderi drev han betydelig gærfabrikation og et stort bajerskøl-bryggeri. Han var kendt for sin store godgørenhed til trods for at han havde tolv børn, og under pengekrisen 1857 var han til støtte for mange. Sin fødeegn omfattede han stedse med stor kærlighed og tog sig af folk, som havde vist ham godhed i hans unge år. - Kgl. agent.

Familie

Forældre: tømrer og husfæster Anton Jensen (1742-1812, 2. gang gift med Birgitte Marie Jensdatter, ca. 1766-1837) og Margrete Jensdatter (1741-89). Gift 8.8.1806 i Kbh. (Trin.) med Maren Thomasdatter Rosenkrantz, døbt 25.7.1784 i Gram, død 23.4.1850 i Kbh. (Trin.), d. af gårdfæster Thomas Jensen R. (ca. 1735-1805) og An Marie Godskdatter.

Udnævnelser

(C.B.) DM. 1826.

Ikonografi

Mal. af D. Monies ca. 1830.

Bibliografi

L. V. Scheel: Brændevinsbrændingen i Danm., 1877 122-26. A. A. Brøndum: Optegnelser af agent Anders Anton Brøndums liv til året 1860, 1860. Ålborg stiftstid. 23.7.1861.

Læs også om Christen Brøndum i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Christen Brøndum
Christen Brøndum
12.7.1777-12.8.1846, dansk brændevinsbrænder. Brøndu ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Brøndum
dansk bogforlag, grdl. 1966 af Hans Jørgen Brøndum ( ...Artikel i Den Store Danske
Paradis
i den græske oversættelse af Det Gamle Testam ...Artikel i Den Store Danske
Bagsværd
forstad til København , beliggende i Gladsaxe ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
CKli
17/07/2011
  • Læst 810 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki