Dansk Biografisk Leksikon

Axel Brøndal

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Axel Brøndal, Axel Christian Frederik Brøndal,  14.8.1900-12.5.1971, direktør i ØK. Født i Ordrup, død i Kbh., begravet sst. (Kat. Vestre). Efter at have taget præliminæreksamen i 1917 fik B. sin kontoruddannelse i assuranceforretningen C, A. Leth & Co. i København og lærte samtidig sprog på Købmandsskolen. 1920 søgte han ind til Det Østasiatiske Kompagni og blev året efter sendt til kompagniets kontor i Prag. Senere fulgte filialtjeneste i Østen, først i Surabaja på Java og i Singapore og fra 1931 i Shanghai som filialbestyrer. Shanghai-filialen var oprettet allerede i 1900 som den anden af kompagniets filialer, og herfra drev man handel med Yangtze Kiangdalens mange produkter: te, silke, bomuld, kul, jordnødder og sesamfrø. Mens B. var i Shanghai var han 1941-46 formand for det danske handelskammer her og 1939-42 medlem af skoledirektoratet i Shanghai International Settlement. B.s arbejde i Shanghai faldt i en urolig tid, og udviklingen under og efter 2. verdenskrig førte til indskrænkninger i kompagniets aktiviteter i Kina. 1948 blev B. kaldt hjem til en underdirektørstilling ved hovedkontoret i København. Fire år senere udnævntes han til administrerende direktør for regnskabs- og finansafdelingen, en stilling han havde til 1965. Desuden var han 1960-66 den første administrerende direktør for Det Østasiatiske Kompagnis Holding Selskab der blev oprettet 1960 for at beskytte de danske interesser i kompagniet mod udenlandske opkøb. Ved sin tilbagetræden som direktør i ØK 1965 indvalgtes B. i kompagniets bestyrelsesråd hvor han sad til sin død, og han bevarede yderligere forbindelsen til sit gamle selskab gennem bestyrelsesposter i flere af dets datterselskaber. Desuden sad han i bestyrelsen for en række andre firmaer, hvor ØK havde interesser, fx A/S Assurance-Compagniet Baltica (1961-71), A/S Baltica Liv (1961-71) og A/S Schiønning & Arve (1956-68). - B. var meget kunstinteresseret og havde en stor samling af kinesisk kunst som han havde erhvervet under sit lange ophold i Østen.

Familie

Forældre: restauratør Kristian Frederik B. (1878-1944) og Anna Marie Jensen (1876-1953). Ugift.

Udnævnelser

R. 1948. R.1 1956.

Ikonografi

Mal. af Aug. Tørsleff, udst. 1967 (Ø.K.). Foto.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Shanghai
by på Kinas østkyst; 23,02 mio. indb. (2010 ...Artikel i Den Store Danske
Baltica
dansk forsikringskoncern; fusionerede 1995 med Tryg ...Artikel i Den Store Danske
handelskammer
organisation til fremme af en branches fællesint ...Artikel i Den Store Danske
præliminæreksamen
almindelig forberedelseseksamen , afsluttende ...Artikel i Den Store Danske
Singapore
(af sanskrit siṃha 'løve' og pura 'by', egl. ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
CRJan
17/07/2011
  • Læst 455 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki