Dansk Biografisk Leksikon

Gysbert Behagen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Gysbert Behagen,  8.3.1725-17.12.1783, direktør i Asiatisk kompagni. Født i Hamburg, død i Kbh., begravet sst. (Ty.ref.). Faderen døde tidligt, og da B. voksede til gled han naturligt ind i stedfaderens store virksomhed. Som kompagnon i det ansete handelshus kom han ind i hovedstadens førende købmandskredse, blev grosserer i Kbh. 1760, s.å. agent med justitsråds rang, 1765 bancokommissær og 1776 etatsråd. I sin gård på Christianshavn, Strandgade 26 anlagde han 1764 et sukkerraffinaderi og udfoldede i det hele en livlig merkantil virksomhed. Inden for Asiatisk kompagni indtog han en ledende stilling, blev 1761 handelskyndig hovedparticipant og indtrådte 1769 i direktionen. Han var endnu direktør 1772 og deltog i dette års stormende generalforsamlinger og hidsige debatter om en ny oktroj og dermed følgende nye vedtægter for kompagniet, men hørte til minoriteten som blev fortrængt ved denne lejlighed. B. optoges 1782 i den danske adelsstand, og sønnetl bosatte sig i Vestindien hvor navnet endnu lever.

Familie

Forældre: vinhandler Anthony B. (1687–1727) og Petronelle Elisabeth Mestecker (1703–78, gift 2. gang 1732 med den københavnske handelsmand Joost v. Hemert, 1696–1775). Gift 9.4.1755 i Kbh. (Ty. ref.) med Elisabeth Gertrud Wasserfall, døbt 1.4.1731 i Kbh. (Ty. ref.), død 9.4.1797 sst. (Ty. ref.), d. af købmand Johan Henrik W. (død 1748) og Catharina Lomberg (død 1750).

Bibliografi

Familiengesch. Blätter XI, 1913 63. Danm.s adels årbog LVIII, 1941 II 1–3 108. C. Nyrop: Niels Lunde Reiersen, 1896 227–34.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Hamburg
(da. Hamborg ), storby i Nordtyskland ved El ...Artikel i Den Store Danske
Vestindien
især i historisk og kolonial sammenhæng benyttet ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
EiNy
17/07/2011
  • Læst 573 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki