Dansk Biografisk Leksikon

Charles Axel Nordberg

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Charles Axel Nordberg,  1740-29.11.1812, fabrikant. Født i Sverige, død i Kbh. (Ty.ref.), begravet sst. (Ass.). Efter at have opholdt sig femten år i England vendte N. tilbage til Sverige og grundlagde i Stockholm en såkaldt Manchesterfabrik. Også Danmark var interesseret i at skabe sig en national manufakturindustri efter engelsk forbillede, og 1778 kom N. til Kbh. hvor han modtoges med stor glæde. I samarbejde med svenskeren professor J. M. Ljungberg oprettede N. for statens regning et bomuldsspinderi, og omtrent samtidig fik han stillingen som officiel appretør og 1782 dansk indfødsret. Regeringen var meget tilfreds med hans virksomhed, især efter at han 1785 havde opfundet en forbedret spindemaskine. Også for konstruktion af andre maskiner interesserede han sig i høj grad. Han byggede således en tobaksskæremaskine der kostede flere penge end den nytte den gjorde. 1787 blev N. "bestandig Direktør for det kgl. danske Bomuldsmanufaktur", og han foretog i denne egenskab lange rejser til England for at sætte sig ind i moderne fabriksindustri. Som mange andre rejsende der kom til England i samme ærinde gjorde han den erfaring, at det var vanskeligt at lure englænderne kunsten af, endnu sværere at få de nye maskiner udført fra England og allervanskeligst at oplære danske arbejdere i brugen af dem. Efter toldloven af 1797 virkede N. først og fremmest som maskinfabrikant. Stadig modtog han støtte fra staten, og fra hans fabrik udgik forskellige spindemaskiner, tærskemaskiner og maskiner til at slå tovværk med. Trods megen flid og store offentlige understøttelser gik hans forretning dog fallit 1806. – Preussisk kommerceråd 1794. Kammerråd 1811.

Familie

Forældre ukendte. Gift 1. gang med Mellesia Flanner. Ægteskabet opløst 1799. Gift 2. gang 18.11.1799 på Frbg. med Caroline Maria Lassen, født ca.1768, død 13.7.1858 i Kbh. (Frue)

Udnævnelser

DM. 1809. R. 1812.

Ikonografi

Stik af A. Flint. Min. (Fr.borg).

Bibliografi

O. J. Rawert: Kongeriget Danm.s industrielle forhold, 1850 160 196. C. Nyrop: Niels Lunde Reiersen, 1896 167 188. Edv. Holm: Danm.-No.s hist. 1720-1814 V-VI,1, 1906-07. Axel Linvald: Kronprins Frederik og hans regering, 1923 (fot. optr. 1978) 360f. Industriens hist. i Danm., udg. Axel Nielsen II, 1943 (reproudg. 1975).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
kommerceråd
1.  historisk betegnelse for handelsråd; 2. æ ...Artikel i Den Store Danske
indfødsret
den retlige særstilling, som børn af danskere er ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HJrg
18/07/2011
  • Læst 483 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki