Dansk Biografisk Leksikon

Johannes Bruun

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Johannes Bruun, Johannes Iver Bruun,  28.6.1795-26.1.1836, fabrikant. Født i Fredericia (Trin.), død på Bruunshåb, begravet i Asmild. Seksten år gammel kom B. til Kbh. hvor han i tre år studerede fysik, maskintegning, bogholderi m.m. Han ansattes derefter ved faderens fabrikker i Fredericia og Viborg og deltog i bestyrelsen af hans ejendom Asmild kloster. Under en udenlandsrejse 1819 blev han opmærksom på de nye cockerillske maskiner til klædefabrikation, og disse blev taget i brug da faderen anlagde klædefabrikken Bruunshåb ved Viborg. 18.9.1821 fik B. generalfuldmagt til at bestyre samtlige faderens etablissementer i Viborgegnen (ved Søndermølle var samtidig anlagt en hørberedningsanstalt), og ved faderens død 1827 blev han ejer af Bruunshåb og Søndermølle. I begyndelsen var Bruunshåb blevet drevet sammen med fabrikken i Viborg til hvis drift benyttedes tugthusfanger, men 1824 ophævedes forbindelsen og siden fandt klædefabrikationen udelukkende sted på Bruunshåb. I B.s sidste leveår fabrikeredes her ca. 30.000 alen klæde årligt. 1830 købte B. den nærliggende Skovgård hvor han anlagde filialfabrikken Vibæk. Han havde endvidere udarbejdet planer til overtagelse af en klædefabrik på Kongsberg som den norske stat havde nedlagt. Det norske finansdepartements endelige -indvilligende – svar indløb et par dage efter hans død.

Familie

Forældre: købmand og fabrikant Bertel B. (1767–1827) og Magdalene Barbara Brøchner (1768–1831). Gift 12.5.1826 i Spentrup med Maren (Marie) Jacobsdatter (Hansen), født 25.11.1804 i Vejrum, død 24.11.1882 på Frbg., d. af gårdejer, sognefoged Jacob H. (1769–1844) og Kirsten Nielsdatter (1781–1845). – Bror til H. B. B., M. P. B. og P. D. B.

Ikonografi

Tegn. (?). Silhouet 1816.

Bibliografi

S. Elvius og H. R. Hiort-Lorenzen: Danske patriciske slægter, 1891 49. M. R. Ursin i Dansk almenlæsning 1836, II, nr. 13 97–98. Daniel Bruun: Slægts- og barndomsminder fra Viborgegnen, 1925 15 43–47. Axel Nielsen: Industriens hist. i Danm. III, 2, 1944 navnlig 46–50. M. P. Bruun: Dagbog, 1856–74, udg. Vagn Dybdahl og Birgit Nüchel Thomsen, 1961. H. H. Worsøe i Fra Viborg amt 1972 123–140. – Jørgen Swanes slægtarkiv i Rigsark.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Bruun
adskillige slægter uden indbyrdes forbindelse. T ...Artikel i Den Store Danske
Bruunshåb
Bruunshaab , satellitby 4 km sydøst for Viborg, ...Artikel i Den Store Danske
Kongsberg
by i Sydnorge 60 km sydvest for Oslo; 19.515 ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
PKJen
17/07/2011
  • Læst 488 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki